“ປຶ້ມເພງລາວອະມະຕະ”

ໂນຕເພງລາວ...

ສະບາຍດີທ່ານຜູ່ອ່ານ,

ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳການລິເລີ່ມນຳເອົາເພງລາວເກົ່າ ມາກ່າຍຂຽນເປັນໂນຕສາກົນແລະເສບເປັນແບບດົນຕຣີບັນເລງ (ບໍ່ມີສຽງຂັບຮ້ອງນຳ), ຈຸດປຣະສົງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫວັງໃຫ້ບັນລຸຄວາມສົມບູນແບບໃນການຜະສົມປະສານສຽງ ຫຼືແນໃສ່ເອົາຄຸນນະພາບຂອງການບັນທຶກສຽງ ຫຼືວິດີໂອການເສບບັນເລງທາງດ້ານເຄື່ອງດົນຕຣີແຕ່ຢ່າງໃດ…

ເພາະວ່າເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອສໍາລັບການທີ່ຈະເຮັດຫຼືຜລິດອອກເປັນ CD ຫຼື DVD ວິດີໂອແຕ່ປະການໃດ. ແຕ່ມັນແມ່ນ ຄວາມປຣະສົງໃນການຢາກແລກປ່ຽນແລະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຄົນອື່ນ (ຜູ່ທີ່ສົນໃຈ), ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບຂອງຜູ່ປຣະພັນເພງຕົ້ນຕໍ ເທົ່າທີ່ຄົ້ນຄວ້າແລະຊອກຫາມາໄດ້, ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າ ມັນຍັງຈະບໍ່ສົມບູນຄົບຖ້ວນແລະຍັງມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງຢູ່ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມສືບຕໍ່ດັດແປງແລະແກ້ໄຂຕາມເວລາອຳນວຍ.

ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ແລະລຸ້ນເກົ່າ ຫຼືຄົນຊາດອື່ນເຖິງວ່າຈະບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ (ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກມີຄວາມສົນໃຈໃນສຽງເພງແລະດົນຕຣີລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດອ່ານແລະເຂົ້າໃຈໂນຕດົນຕຣີເປັນ ຫຼືບໍ່ເປັນກໍຕາມແຕ່) ໄດ້ມີບ່ອນອີງເປັນຂໍ້ມູນໃນການສຶກສາແລະຄົ້ນຄວ້າ, ຈຸດປຣະສົງກ່ອນອື່ນ ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງການບິດເບືອນຕົ້ນສະບັບອັນດັ້ງເດີມ ກ່ຽວກັບ ຊື່ເພງ ຊື່ຜູ່ແຕ່ງ ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ ເນື້ອເພງ ຣະດັບສຽງ ແລະ ຈັງຫວະຕົ້ນຕໍ.

ເນື່ອງຈາກວ່າໃນເວລາຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມແລະສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນການນຳເອົາເພງລາວເກົ່າມາບັນເລງແລະຂັບຮ້ອງໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງ, ມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງທາງດ້ານຊື່ເພງ ຊື່ຜູ່ແຕ່ງ ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງແລະຈັງຫວະ, ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ມີການຂັດແຍ່ງຖົກຖຽງກັນໃນໝູ່ຜູ່ຟັງຫຼືນັກດົນຕຣີທີ່ພະຍາຍາມຈະເສບແລະບັນເລງໂດຍສະເພາະ. ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນຂາດຂໍ້ມູນ ຂໍ້ບັນທຶກຂີດຂຽນອັນຖືກຕ້ອງ ມີແຕ່ໃຊ້ຄວາມຈື່ຈຳອັນມີຂອບເຂດຈຳກັດເປັນທີ່ເພິ່ງ ແລະບາງຈຳນວນກໍມີການເດົາເອົາກໍມີ ເພາະຂາດຄວາມແນ່ນອນໃຈ.

[ ອ່ານຕໍ່… ]

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 05”


ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 05
(ພວມດຳເນີນການປັບປຸງ...)

 201 - ລຳວົງກ່ອນ
 202 - ຖິ່ນແກ້ວ
 203 - ວອນຮັກເກົ່າ
 204 - ປູ່ສອນຫຼານ
 205 - ບົດເພງຊີວິດ
 206 - ຫາກໂລກນີ້ມີເຮົາສອງ
 207 - ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ
 208 - ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ
 209 - ອ້າຍອາດມາຊ້າໄປ
 210 - ອ້າຍຍັງຈະຫວນຄືນມາ
 211 - ຮັກກໍບອກບໍ່ຮັກກໍບອກ
 212 - ຍິ້ມເຖີດນ້ອງຢ່າຮ້ອງໄຫ້
 213 - ສິ້ນແລ້ວຮັກຂ້າ
 214 - ເໝິດເດືອນ
 215 - ຢ່າໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງອ້າຍຕ້ອງທຸກຣະທົມ
 216 - ເພງຮັກເພງຄິດເຖິງ
 217 - ຢ່າຝືນໃຈຮັກ
 218 - ບໍ່ກ້າບອກ
 219 - ອົ່ງຕົ່ງ
 220 - ອໍ່າຖໍ່າ
 221 - ວັນນຶ່ງ
 222 - ອົດບໍ່ໄຫວ
 223 - ເມື່ອຮັກຕ້ອງສິ້ນ
 224 - ທາງຮັກທາງຮ້າງ
 225 - ພຽງນ້ອງຈາກ
 226 - ເຮົາຕ້ອງຮັກກັນໄດ້
 227 - ສຽງສັ່ງຄົນຊໍ້າ
 228 - ພໍນຶກໄດ້
 229 - ນໍ້າຕົກເຊລະບຳ
 230 - ນ້ອຍໃຈ
 231 - ຫົວໃຈລຳພັນ
 232 - ຮັກແທ້
 233 - ຮັກສາວນາຊາຍທອງ
 234 - ລີເຊ
 235 - ຕົກແຂ່ງແກ່ງລອຍ
 236 - ຕ້ອງການແຟນ
 237 - ເຊໂດນ
 238 - ສຸດທີ່ຮັກ
 239 - ສັ່ງຟ້າຫາຄູ່
 240 - ບອກຮັກຈັກຄຳ
 241 - ຄົນໄຮ້ຮັກ
 242 - ອາລັຍອ້າຍ
 243 - ຄົງເຊໂດນທີ່ຮັກ
 244 - ຄົນທີ່ຟ້າລົງໂທດ
 245 - ຫາດຊາຍງາມຍາມແລງ
 246 - ອ້າຍຍອມຫຼີກທາງ
 247 - ເພື່ອກຽດນ້ອງ
    ....
 

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 04”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 04
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 04

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 31 ຕຸລາ 2018)

151 - ຫວັ່ນໃຈ
152 - ບໍ່ຫວັ່ນ
153 - ສຸກສັນວັນປີໃໝ່
154 - ຜູ່ຍິງຜູ່ຍິງ
155 - ນົກເຂົາລືມຄອນ (ຊາຍ)
155 - ນົກເຂົາຄືນຮັງ (ຍິງ)
156 - ພອນວັນເກີດ
157 - ແກ່ນນະຄອນ
158 - ເທພີລຸ່ມລຳນໍ້າຂອງ
159 - ຣາຊິນີແຫ່ງດວງໃຈ
160 - ບໍ່ຢາກມີເມັຽ
161 - ວຽງໃນຝັນ
162 - ຢ່າກຽດກັນ
163 - ຢ່າພົບກັນອີກ
164 - ບໍ່ເຄີຍເຫັນ
165 - ຮັກນຶ່ງໃຈດຽວ
166 - ຂ້າຫົວໃຈ
167 - ນີ້ແຫຼະຜູ່ຍິງ
168 - ຄອຍຄວາມຫວັງ
169 - ໃຈຮັກຍັງໝັ້ນ
170 - ເພງພາເພີນ
171 - ຮ້ອນໃນ
172 - ຮັກແທ້ຢູ່ໃສ
173 - ລົມໜາວ
174 - ເດືອນຕໍ່າດາວຕົກ
175 - ຣາຕຣີພາເສົ້າ
176 - ຄືນນັ້ນທີ່ຝັ່ງເຊກອງ
177 - ທີ່ຮັກອ້າຍຢູ່ໃສ
178 - ຂໍຄືນຄຳສັນຍາ
179 - ທ່າເດື່ອແຫ່ງຄວາມຫຼັງ
180 - ຫ່າງຮັກ
181 - ເບື່ອຜູ່ຊາຍ
182 - ເນື້ອຄູ່ຢູ່ໃສ
183 - ຮັກສລາຍ
184 - ພຽງເງົາ
185 - ບາບໃຈ
186 - ແກ້ວໃຈ
187 - ຣາຕຣີໄຮ້ຈັນ
188 - ຄຶດຮອດໜອງຄາຍ
189 - ອ້າຍມາທີຫຼັງ
190 - ແຄ້ນ
191 - ຫົວໃຈດ້ານ
192 - ກຸຫລາບປາກຊັນ
193 - ເຫັນພຽງຊາຍຄາ
194 - ອ້າຍຂໍເວລາສອງປີ
195 - ຢ່າມາອໍ້ແອ້
196 - ອໍ້ແອ້ເພາະຮັກ
197 - ໃຈໜໍໃຈ
198 - ກຸຫລາບແທນກາຍ
199 - ຕຶກຕັກ
200 - ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ

 

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 03”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 03
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 03

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 18 ກຸມພາ 2018)

101 - ເກືອບຕັດສິນໃຈ
102 - ວິວານໍ້າຕາ
103 - ນຶ່ງໃນຫົວໃຈ
104 - ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລືມ
105 - ອາທິດອັສດົງ
106 - ອະດີດລຳລຶກ
107 - ຢາດນໍ້າທານຮັກ
108 - ສິ້ນສຸຣິຍັນ (ຊາຍ)
109 - ສິ້ນສຸຣິຍັນ (ຍິງ)
110 - ດົງໂດກດົງໃຈ
111 - ເສັຽດາຍຮັກ
112 - ຄິດ
113 - ດວງໃຈຈາກ
114 - ສລັກຈິດ
115 - ດອກຟ້າປຣະດັບໃຈ
116 - ອຸກໃຈ
117 - ອຸກເປັນໜີ້
118 - ຖ້າອ້າຍມີປີກ
119 - ຊາຕາອາພັບ
120 - ຈາກ
121 - ຈຳໃຈຈາກ
122 - ຈອມໃຈຄົນຈົນ
123 - ແສບຊວງ
124 - ຈາກວຽງຈັນ
125 - ເຫຼືອພຽງແພມົນ
126 - ຝັນດີທີ່ຮັກ
127 - ອົກຫັກ
128 - ຄຶດຮອດເຈົ້າ
129 - ບໍ່ລືມວຽງຈັນ
130 - ຄຶດເຖິງ
131 - ຊາຍໃຈຊື່
132 - ມົນຮັກວັງວຽງ
133 - ອວດສາວ
134 - ຄົນລວງ
135 - ຟ້າລືມດິນ
136 - ປີໃໝ່ແລ້ວແກ້ວຕາ
137 - ອີກພຽງຄັ້ງດຽວ
138 - ຫຼວງພຣະບາງເມືອງງາມ
139 - ຄົນທີ່ເຂົາລືມ
140 - ຍັງຮັກນ້ອງຢູ່
141 - ໜາວໝອກ
142 - ບຸບຜາລາກ່ອນ
143 - ຢ່າຫ່ວງ
144 - ສິ້ນສຸດກັນທີ
145 - ໜາວ
146 - ຂາດນາງ
147 - ຫວນຄິດເຖິງຍາມເຮົາຮັກກັນ
148 - ທັມມະຊາດພູເຂົາຄວາຍ
149 - ຍິ້ມຫວານ
150 - ລາ

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 02”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 02
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 02

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 27 ມີນາ 2017)

51 - ຟັງນະທີ່ຮັກ
52 - ນາງທີ່ຮັກ
53 - ເຫຼືອພຽງພາບ
54 - ດ້ອຍສັກຮັກສິ້ນ
55 - ນຶ່ງໃນອານາ
56 - ຢ່າບັງຄັບໃຈ
57 - ສຸດປຣາຖນາ
58 - ຫຼວງພຣະບາງເມືອງງາມ
59 - ໂອ້! ເມືອງຫຼວງ
60 - ຝາກເພງແທນໃຈ
61 - ປຣານີດ້ວຍເຖີດ
62 - ຮັກເຈົ້າດອກຈຶ່ງຢອກຫຼິ້ນ
63 - ຈູບຝັງຮອຍ
64 - ຈູບຝາກຮັກ
65 - ເຖິງຍອດຮັກທີ່ຊຽງຂວາງ
66 - ຂອບໃຈ
67 - ນໍ້າຂອງຍາມແລງ
68 - ອ້າຍຈະຄອຍ
69 - ບາງທີ
70 - ຂາດຮັກ
71 - ເອື້ອມບໍ່ເຖິງ
72 - ຈະຮັກໃຜດີ
73 - ດ້ວຍເຫດໃດນ້ອງຈຶ່ງລືມ
74 - ດົງຮັກດົງສລາຍ
75 - ກັບມາຮັກກັນໃໝ່ເຖີດທີ່ຮັກ
76 - ລືມເສັຽເຖີດ
77 - ຣະທົມເມື່ອລົມໜາວ
78 - ຈັນຄູ່ຟ້າ
79 - ຜູ່ຊາຍລວງ
80 - ຝົນເຈົ້າເອີຍ
81 - ຝົນມາຂ້າເສົ້າ
82 - ຟ້າຫຼືຈະກັ້ນ
83 - ນ້ອງຂໍເປັນຄົນເຫັນໃຈ
84 - ຣາຕຣີພາຝັນ
85 - ເພັດໃນຕົມ
86 - ຄິດຮອດຄວາມຮັກ
87 - ພຽງແຕ່ຄຶດ
88 - ຢ່າກວນໃຈ
89 - ຢອກບໍ່ໄດ້ເບາະ
90 - ຢາກຈະບອກ
91 - ຍອດຊູ້ຄູ່ໃຈ
92 - ຄອຍຮັກ
93 - ແສງເດືອນເຕືອນໃຫ້ເສົ້າ
94 - ເງິນໜໍເງິນ
95 - ບໍ່ເຄີຍ
96 - ສາວໂພນໂຮງ
97 - ເມືອງຊຳລຳລຶກ
98 - ບ້ານແມ້ວ
99 - ຫຼົງຮັກເມັຽເຂົາ
100 - ລາກ່ອນຈາກ

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 01”


ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 01

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 24 ມິຖຸນາ 2016)

01 - ເໝືອນຄົນມີກັມ
02 - ສວັນແດນຮັກ
03 - ເທວີຫຼົງຟ້າ
04 - ຮັກບໍ່ລືມ
05 - ປາກ
06 - ຄັ້ງນຶ່ງທີ່ຝັ່ງເຊວັນ
07 - ດົນຈຶ່ງເຫັນ
08 - ເຊື່ອອ້າຍດີກວ່າ
09 - ເຊໂປນລຳລຶກ
10 - ໃຜມີໃຈຮັກແທ້
11 - ຢ່າຈັບປາສອງມື
12 - ຍາມຮັກຍາມຮ້າງ
13 - ຫາກແຫ່ງນັ້ນມີຈອມໃຈ
14 - ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ
15 - ປ່ອຍອ້າຍເຖີດ
16 - ພຽງເຫັນໜ້າ
17 - ປ່ຽວໃຈ
18 - ຢາກຝາກຮັກ
19 - ຢາກພົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ
20 - ເຫຼືອພຽງຮອຍຊໍ້າ
21 - ຄວາມຮັກຂອງນ້ອງຄົງໃຫ້ຊື້ດ້ວຍເງິນ
22 - ເພາະອ້າຍລືມນ້ອງບໍ່ລົງ
23 - ໄທດຳລຳພັນ
24 - ຊຽງຂວາງແດນງາມ
25 - ປຣະທີບແຫ່ງທັມ
26 - ຊັງຄົນຫຼາຍໃຈ
27 - ຊັງຄົນລໍ່າໄລ
28 - ສອງຝັ່ງຂອງ
29 - ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ (ຍິງ)
30 - ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ (ຊາຍ)
31 - ຢ່າຫ້າມໃຈ
32 - ທີ່ຮັກຈົ່ງລືມກັນ
33 - ຄະນຶງຫາ
34 - ຄືນນັ້ນ
35 - ໜາມຊີວິດ
36 - ອ້າຍຊົ່ວຢ່າງໃດ
37 - ຫົວໃຈຊາຍໂສດ
38 - ຫາກອ້າຍມີໃໝ່
39 - ຫາກນ້ອງມີໃໝ່
40 - ຫຼີກໄປ
41 - ເປັນມິດກັນດີກວ່າ
42 - ຮັກແອ໋ມ
43 - ຢາກຈະລອງຮັກ
44 - ໄປໃສມາ?
45 - ໄປຄ້າຍມາ!
46 - ສົ່ງສຽງເພງເຖິງເມືອງລາວ
47 - ບອກຄັ້ງສຸດທ້າຍ
48 - ສວນມອນ
49 - ເງິນ
50 - ຄົນ

ເພງ “ເພື່ອກຽດນ້ອງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ວິລລ້ຽມ ດິດທະວົງສ໌
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ວິລລ້ຽມ ດິດທະວົງສ໌

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ເພື່ອກຽດນ້ອງ”
 1. ອ້າຍເອງຮູ້ວ່າ ອ້າຍນີ້ມັນຕໍ່າ
  ບໍ່ກ້າຖລຳ ໄປເດັດດອກຟ້າມາຄອງ
  ເພາະນ້ອງເປັນເຈົ້າ ອ້າຍເກງນ້ອງຈະມົວໝອງ
  ຫາກອ້າຍໄດ້ນ້ອງມາຄອງ ຄົນຕ້ອງດູໝິ່ນນິນທາ

 2. ທັງທີ່ອ້າຍນີ້ ຮັກນ້ອງຖ້ວມໃຈ
  ເພາະອ້າຍເປັນໄພ່ ຮັກໄປຕ້ອງກືນນໍ້າຕາ
  ຖ້າອ້າຍຂືນຮັກ ອຸປສັກຄົງຈະຕາມມາ
  ຢ່າເສົ້າໄປເລີຍດອກຟ້າ ອ້າຍລາໄປກ່ອນຄົນດີ

 3. ເປັນບຸນອ້າຍແລ້ວ ຟ້າເອີຍອ້າຍຂໍຂອບໃຈ
  ທີ່ຟ້າຍັງໃຫ້ ຄວາມຮັກເມດຕາປຣານີ
  ຜູ່ໃຫຍ່ຂອງນ້ອງ ທ່ານຄົງຈະບໍ່ເຫັນດີ
  ເພາະວ່າຮັກສອງເຮົານີ້ ມັນມີສັກສີຕ່າງກັນ

 4. ອ້າຍຂໍລາແລ້ວ ຟ້າເອີຍລາກ່ອນ
  ຫາກເຂົ້າຫ້ອງນອນ ເຫັນໝອນແລ້ວຢ່າຕື້ນຕັນ
  ນ້ອງສລັກຊື່ອ້າຍ ເອົາໄວ້ກັບໝອນດວງນັ້ນ
  ເພື່ອກຽດນ້ອງດອກຈອມຂວັນ ອ້າຍຈຶ່ງຫຼີກທາງຮັກໄປ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ເພື່ອກຽດນ້ອງ”

ເພງ “ອ້າຍຍອມຫຼີກທາງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສ. ແສງສິຣິວັນ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ແຊນ ສຸນັນທາ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ອ້າຍຍອມຫຼີກທາງ”
 1. ທີ່ຮັກ…
  ອ້າຍຢາກໃຫ້ນ້ອງ ພົບຄວາມສນຸກ
  ຮັກຢູ່ກັບອ້າຍ ນ້ອງໄຮ້ຄວາມສຸກ
  ນ້ອງເສົ້ານ້ອງເຫງົານ້ອງທຸກ ເໝືອນຄົນປ່ວຍໃຈ

 2. ທີ່ຮັກ…
  ອ້າຍຢາກໃຫ້ນ້ອງ ພົບຄົນຮັກໃໝ່
  ນ້ອງອາດຈະສູນ ສິ້ນຄວາມໝອງໄໝ້
  ເມື່ອພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈ ພ້ອມທັງມັ່ງມີ

 3. ອ້າຍຍອມຫຼີກທາງ ນ້ອງທັງນໍ້າຕາ
  ອ້າຍຍອມສລະ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ
  ເພາະອ້າຍໝົດທາງ ຈະໃຫ້ນ້ອງນາງສຸຂີ
  ໝົດທາງຈະໃຫ້ນ້ອງມີ ຄວາມຊື່ນເໝືອນຄົນອື່ນໄດ້

 4. ທີ່ຮັກ…
  ອ້າຍຍາກຈົນໜັກ ຕ້ອງຈຳຮ້າງໄກ
  ຂໍຢ່າໄປຄິດ ວ່າມີຮັກໃໝ່
  ເພື່ອນ້ອງສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ອ້າຍຍອມຫຼີກທາງ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ອ້າຍຍອມຫຼີກທາງ”

ເພງ “ຫາດຊາຍງາມຍາມແລງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສ. ແສງສິຣິວັນ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳເຕີມ ຊານຸບານ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຫາດຊາຍງາມຍາມແລງ”
 1. ສຸຣິຍາ ຕໍ່າຄ້ອຍລົງແລງ
  ສາດສ່ອງແສງ ສີທອງອາຣ່າມ
  ໝູ່ນົກກາກໍບິນ ຄືນຫາຖິ່ນເມື່ອຈວນຄໍ່າ
  ມອງດູແສນງາມ ໜັກໜາ

 2. ຫາດຊາຍງາມ ກາງຂອງຊວນທ່ຽວ
  ເມື່ອແລຫຼຽວ ວິໄລສງ່າ
  ດັ່ງເທບລົງເສກສັນ ຄູ່ວຽງຈັນຕລອດມາ
  ປວງຊົນກໍພາ ກັນລົງທ່ຽວ

 3. ເດີນ… ເລາະຕາມ ແຄມຝັ່ງຫາດຊາຍ
  ໜຸ່ມສາວນ້ອຍໃຫຍ່ ຕ່າງກໍສຸກໃຈຢູ່ໃນຄອນຂຽວ
  ສາຍລົມໂຊຍພັດ ຟອງສະບັດເປັນກຽວ
  ນໍ້າຂອງໄຫຼລ້ຽວ ໄຫຼໄປສຸດຕາ

 4. ເບິ່ງແສງທອງ ຕ້ອງຜິວນະທີ
  ຫຼາກເດັ່ນສີ ຊຶ້ງໃນໃຈຂ້າ
  ຈວນຄໍ່າລົງເທົ່າໃດ ໃຈຂ້າຍັງບໍ່ຢາກມາ
  ແຕ່ຈຳຝືນລາ ຫາດຊາຍງາມ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຫາດຊາຍງາມຍາມແລງ”

ເພງ “ຄົນທີ່ຟ້າລົງໂທດ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສ. ແສງສິຣິວັນ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳເຕີມ ຊານຸບານ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຄົນທີ່ຟ້າລົງໂທດ”
 1. ໂທ້! ຊີວິດ ຄິດມາໜ້ານ້ອຍໃຈ
  ຝາກຮັກໃຜ ກໍມີແຕ່ຜິດຫວັງ
  ສຸດຂື່ນຂົມ ຣະທົມເໝືອນດັ່ງ
  ຄົນສິ້ນທາງ ຄອຍຖ້າຈະຕາຍ

 2. ໂອ້! ຟ້າດິນ ຄົງລົງໂທດຂ້າ
  ອະນິຈາ ຂ້າໝົດຄວາມໝາຍ
  ຮັກເຄີຍຊື່ນ ຮັກເຄີຍສຸກໃຈ
  ກັບມະລາຍ ເພາະຂ້າອັບຈົນ…

 3. ຊາດກ່ອນນີ້ ຂ້າຄົງສ້າງແຕ່ກັມ
  ຈຶ່ງເຈັບຊໍ້າ ເຫຼືອແຮງຈະອົດທົນ
  ຢາກຈະຕາຍ ໄປເສັຽໃຫ້ພົ້ນ
  ເພາະເປັນຄົນ ຟ້າລົງໂທດທັນ

 4. ອີກເມື່ອໃດ ຂ້າຈຶ່ງຈະສິ້ນ
  ພົ້ນມົນທິນ ທີ່ມີມານັ້ນ
  ພົບຄວາມຮັກ ຮັກດຽວຕໍ່ກັນ
  ຈະຜູກພັນ ຊົ່ວນິຣັນດອນ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຄົນທີ່ຟ້າລົງໂທດ”

ເພງ “ຄົງເຊໂດນທີ່ຮັກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ມະລີຈັນສຸກ ເທບສຸວັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຄົງເຊໂດນທີ່ຮັກ”
 1. ຄົງເຊໂດນ ທີ່ຮັກ
  ຂ້າຈຳໃຈຈາກ ເຈົ້າມາດ້ວຍກັມ
  ຈາກພີ່ຈາກນ້ອງ ແລະເຮືອນນອນ
  ຈາກຖິ່ນດິນດອນ ທີ່ເຄີຍທຳ
  ດວງໃຈສຸດຊໍ້າ ໂສກສັນ

 2. ຄົງເຊໂດນ ເຈົ້າເອີຍ
  ເຈົ້າເຄີຍໃຫ້ສຸກ ທຸກຄືນແລະວັນ
  ຕ້ອງຈາກພາກໜີ ຫ່າງມາໄກ
  ໃຫ້ສຸດອາລັຍ ເຫຼືອລຳພັນ
  ດວງໃຈໂສກສັນ ຮໍ່າຫາ

 3. ລົມເອີຍເຈົ້າພັດ ຫອບໄປທຸກທີ່
  ວານຫອບວະຈີ ຂ້າໄປທີໜາ
  ໄປບອກຍາດມິດ ບິດອນມານດາ
  ວ່າຂ້າຄວນຫາ ຄວນຫາທຸກວັນ

 4. ຄົງເຊໂດນ ທີ່ຮັກ
  ເຖິງຕົວຈະຈາກ ໃຈຂ້າຜູກພັນ
  ບໍ່ລືມຖິ່ນຖານ ຄົງເຊໂດນ
  ຈະຢູ່ສຸກລົ້ນ ທີ່ໃດກັນ
  ບໍ່ເໝືອນສວັນ ຄົງເຊໂດນ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຄົງເຊໂດນທີ່ຮັກ”