ເພງ “ລືມເສັຽເຖີດ” (ຊາຍ)

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (ສະບັບປີ 1983)

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ລືມເສັຽເຖີດ”

1) ຈົ່ງລືມເສັຽທີ ວ່າມີອ້າຍຢູ່
ໂປຣດເຖີດຍອດຊູ້ ໂປຣດຈົ່ງຈຳໃຈ
ຈົ່ງຕັດຄວາມຮັກໃຫ້ຫ່າງ ຂີດຊື່ຂອງອ້າຍຈາກໃຈ
ຢ່າຫ່ວງອາລັຍ ຫ່ວງໃຍສັມພັນ

2) ເມື່ອເຮົາສອງຄົນ ຝັນຄົນລະຢ່າງ
ກໍສຸດໃຈຫວັງ ຕ້ອງຫ່າງໄກກັນ
ຢູ່ໄປຄົງຊໍ້າຣະທົມ ຂື່ນຂົມຈົນຊົ່ວຊີວັນ
ຈະທໍຣະມານ ຫົວໃຈໄຮ້ຄ່າ

• ແຕ່ຈົ່ງຟັງສຽງ ຂອງອ້າຍນີ້ກ່ອນ
ກ່ອນຈະຈາກຈອນ ພາກໄກຫາຍໜ້າ
ໂປຣດຈົ່ງມອງອ້າຍ ດ້ວຍແວວເມດຕາ
ເຖິງຈະຈາກລາ ກໍຈົ່ງດ້ວຍດີ

3) ຫາກມີເມື່ອໃດ ຫົວໃຈກົງກັນ
ຫາກເທບສວັນ ທ່ານໂປຣດປຣານີ
ຈຶ່ງຄ່ອຍມາຮັກກັນໃໝ່ ຮ່ວມໃຈຮ່ວມກັນຝັນດີ
ຊົ່ວນາຕາປີ ຊີບນີ້ມະລາຍ…

ໂນຕເພງ “ລືມເສັຽເຖີດ” (ຊາຍ)
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ລືມເສັຽເຖີດ”