ເພງ “ຄິດດູເສັຽກ່ອນ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : …?…
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ນະຣຽມ (~1970)

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຄິດດູເສັຽກ່ອນ”

1) ຄິດດູ ເສັຽກ່ອນຄວາມຮັກ
ຕຶກຕອງໃຫ້ໜັກ ຄ່ອຍລົງມືປັກໝາຍ
ວູບວາມ ຕັດສິນງ່າຍໄປ
ຈະປວດດວງໃຈ ເມື່ອຄວາມຮັກສັ້ນ

2) ທະເລ ເຂົາວ່າເລິກລົ້ນ
ແຕ່ໃຈຂອງຄົນ ນັ້ນເລິກເກີນອະນັນ
ເບິ່ງໄປ ໃຫ້ຊຶ້ງນານວັນ
ເທບເທິງສວັນ ຈະທານຮັກຈິງ

• ຂໍ ຄິດດູເສັຽກ່ອນ
ແນ່ນອນ ນ້ອງບໍ່ປະວິງ
ຫາກເກີດ ຈາກໃຈແທ້ຈິງ
ທຸກສິ່ງມອບໃຫ້ ດັ່ງໝາຍ

3) ຄິດດູ ເສັຽກ່ອນທີ່ຮັກ
ນ້ອງປຽບເໝືອນຜັກ ທີ່ຊົງຄວາມອ່ອນໄຫວ
ຖືກລົມ ຈະຊໍ້າງ່າຍດາຍ
ໂປຣດຢ່າທຳລາຍ ຜູ່ຍິງໃຫ້ຕຣົມ…

ໂນຕເພງ “ຄິດດູເສັຽກ່ອນ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຄິດດູເສັຽກ່ອນ”