ເພງ “ຫາກຄົນອື່ນດີກວ່າ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : …?…
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ແສງອາຣຸນ ສິດທິພັນ (~1970)

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຫາກຄົນອື່ນດີກວ່າ”

1) ຖ້າຫາກນ້ອງມີ ຊາຍອື່ນທີ່ດີກວ່າອ້າຍ
ຄວາມຫວັງໃດໆ ທີ່ອ້າຍໃຫ້ຕົວນ້ອງມາ
ບວກຄວາມຮັກແທ້ ທີ່ອ້າຍມອບໃຫ້ແກ້ວຕາ
ເທີດທູນເໜືອດວງຊີວາ ບໍ່ເຄີຍຄິດຈະທຳລາຍ

2) ຖ້າຫາກນ້ອງມີ ຊາຍອື່ນທີ່ດີກວ່ານີ້
ອ້າຍຂໍຍອມພລີ ພາກໜີໃຫ້ນ້ອງເດີນໄປ
ບໍ່ຂໍອ້ອນວອນ ໃຫ້ນ້ອງເມດຕາເຫັນໃຈ
ພ້ອມທັງຄວາມຫວັງໃດໆ ຍິນດີໃຫ້ນ້ອງປະຫານ

• ເພາະສອງເຮົາ ຕ່າງເຝົ້າແຕ່ເຂົ້າໃຈຜິດ
ເຝົ້າແຕ່ຈະຄິດ ຖືຜິດຢູ່ທຸກຄືນວັນ
ຄວາມສຸກຄວາມຊື່ນ ກັບເປັນຂົມຂື່ນດວງມານ
ເມື່ອບໍ່ຮັກຈົ່ງປະຫານ ອ້າຍນັ້ນຍອມເສັຽນໍ້າຕາ

3) ຖ້າຫາກນ້ອງມີ ຊາຍອື່ນທີ່ດີກວ່າອ້າຍ
ມີທັງນໍ້າໃຈ ຍົດສັກມີຮັກບູຊາ
ຂໍນ້ອງຈົ່ງຮັກ ໃຫ້ສົມດັ່ງປຣາຖນາ
ອ້າຍຈົນຂໍທົນໜີໜ້າ ຕາມທາງຂອງຜູ່ມີກັມ…

ໂນຕເພງ “ຫາກຄົນອື່ນດີກວ່າ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ດວງໃຈນ້ອງຢູ່ໃສ”