ເພງ “ພໍ່ໝ້າຍລູກຕິດ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ປ. ຕຣີຈັນ (1958)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ປ. ຕຣີຈັນ

ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ພໍ່ໝ້າຍລູກຕິດ”

1) ພຣະພົມລິຂິດ ຊີວິດຂ້າໜໍ
ທຸກຍາກຍັງບໍ່ພໍ ແຖມມີເວນກັມຊໍ້າເຕີມເຈັບຊໍ້າ
ເມັຽຮັກເມັຽແກ້ວ ຈາກໄປແລ້ວແສນຣະກຳ
ປ່ອຍລູກຕາດຳໆ ໃຫ້ພໍ່ຮັບກັມລ້ຽງລູກດຽວດາຍ

2) ສຽງລູກອອດອ້ອນ ວອນແອ່ວກິນນົມ
ແສນຣະທົມໃຈໜັກໜາ ພໍ່ເຝົ້າອົດສາຫານົມດັ່ງໝາຍ
ບ້ານດົງແດນປ່າ ພໍ່ຊອກຊອນຫານົມໃຫ້
ນໍ້າຕາພໍ່ຫຼັ່ງໄຫຼນອງ ເມື່ອໄດ້ມອງລູກນ້ອຍຫິວນົມ

• ສາຍລົມ ຍັງຫວນຄືນມາ
ເມັຽຮັກຂອງຂ້າ ບໍ່ມາຕາມສາຍລົມ
ແສນທໍຣະມານ ວິນຍານເມັຽຂ້າຄົງຕຣົມ
ໂອ້ພຣະພົມ ເຫັນໃຈຕົວຂ້າເຖີດໜາ

3) ນໍ້າຕາລູກນ້ອຍ ຫຼັ່ງລົງທຸກຢົດ
ເໝືອນນໍ້າກົດລາດຫົດຫົວໃຈ ພໍ່ສູ້ທົນໄປດ້ວຍໃຈເມດຕາ
ແມ່ນເຈົ້າບໍ່ມີ ພໍ່ນີ້ຄົງໜີເຂົ້າປ່າ
ຝາກຕົວກັບສາສນາ ເຂົ້າເພິ່ງພາຣົດພຣະທັມ…

ໂນຕເພງ “ພໍ່ໝ້າຍລູກຕິດ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ພໍ່ໝ້າຍລູກຕິດ”