ເພງ “ແມ່ເສືອເຈັດດາວ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມາ ສົມສຸທິ (1968)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ນະຣຽມ & ຄຳແພງ ຈຸນລະມະນີ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ແມ່ເສືອເຈັດດາວ”

1) ຢາກເຫັນຜູ່ຊາຍ ທີ່ຄົນວ່າຮ້າຍກວ່າສິງ
ທ່ຽວລໍ້ຜູ່ຍິງ ຫຼອກລີງລໍ້ໂລມຊົມເຫຼັ້ນ
ມີໆຢູ່ໃສ ຜູ່ຊາຍຊື່ລືເດັ່ນ
ສເນີໃຫ້ເຫັນ ມີບໍ່ລະ?

2) ມາຕິຜູ່ຊາຍ ຜູ່ໃດທີ່ຄິດຢາກລອງ
ຈະນ໊ອກໃຫ້ໝ໋ອງ ໝອບກອງພື້ນໄປຕໍ່ໜ້າ
ຄົງໆບໍ່ຫານ ສັ່ນປານພິດໄຂ້ປ່າ
ບໍ່ກ້າມາ ສູ້ແມ່ເສືອຈັກລາຍ

• ເຖິງ… ຈະເປັນຜູ່ຍິງ
ບອກຕາມຈິງ ວ່າບໍ່ເຄີຍໜີງ່າຍ
ຍົກໃຫ້ນຶ່ງ ຕໍ່ເຈັດຍັງໄຫວ
ຈະຊົກໃຫ້ ໝອບປານກະແຕ
(ເວົ້າ) “ລອງກະຍັງໄດ້ນະ”

3) ຜູ່ຍິງຈົ່ງຟັງ ຢ່າມົວໄປນັ່ງຫວາດກົວ
ທຸບຊ້າຍບາຍຂວາ ກໍກົວຍົກມືວອນໄຫວ້
(ຊາຍ) ຂໍໆຫຼາບແລ້ວ ຈະປະພຶດຕົວໃໝ່
ໂປຣດເຫັນໃຈ ນະແມ່ເສືອເຈັດດາວ…
(ເວົ້າ) “ໂອ້ຍ! ຫຼາບແລ້ວ”…

ໂນຕເພງ “ແມ່ເສືອເຈັດດາວ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ແມ່ເສືອເຈັດດາວ”
ກັບໄປດ້ານເທິງ