ເພງ “ເພງຮັກເພງຄິດເຖິງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສີລາວົງ ແກ້ວ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ແສນສັກດາ ປ້ອງພິມຄຳ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ເພງຮັກເພງຄິດເຖິງ”
 1. ບໍ່ອາດລືມ ນ້ອງໄດ້
  ອ້າຍຈຶ່ງໄດ້ ສົ່ງເພງນີ້ມາ
  ດ້ວຍອ້າຍຫວງ ຫ່ວງເໝືອນແກ້ວຕາ
  ອ້າຍປຣາຖນາ ພຽງນ້ອງຜູ່ດຽວ

 2. ສຸດທີ່ຮັກ ອ້າຍເອີຍ
  ອ້າຍບໍ່ເຄີຍ ນອກໃຈໜ້ອຍດຽວ
  ຢ່າຄິດວ່າ ອ້າຍຈະຄົດລ້ຽວ
  ນວນນ້ອງຄົນດຽວ ທີ່ອ້າຍໝາຍໃຈ

 3. ເມື່ອນ້ອງ ໄດ້ຟັງ
  ເພງນີ້ດັງ ຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ
  ນ້ອງຢ່າ ສົງສັຍ
  ຄືສຽງອ້າຍ ຄວນຫານ້ອງນາງ

 4. ຄິດເຖິງນ້ອງ ວັນເພັງ
  ຈຶ່ງຮ້ອງເພງ ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຟັງ
  ລົມຈົ່ງຊ່ວຍ ພາສຽງເພງດັງ
  ໄປບອກກັບນາງ ວ່າຂ້າຣະທົມ…
ໂນຕເພງ “ເພງຮັກເພງຄິດເຖິງ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ເພງຮັກເພງຄິດເຖິງ”