ເພງ “ຮັກດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃຈ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ມານັດ ລຳລະໄມ (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳສອນ ພົມມະຈັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຮັກດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃຈ”

1) ຮັກດ້ວຍຄວາມ ບໍຣິສຸດໃຈ
ຈະຫາໃຜ ມາທຽບປຽບເໝືອນຕົວເຮົາ
ທຸ່ມເທໃຫ້ ສິ່ງໃດເອົາໃຈຕໍ່ເຂົາ
ສົມຕົວເຮົາ ເມື່ອເຂົາສິ້ນຄວາມປຣານີ

2) ຮັກດ້ວຍໃຈ ໝາຍປຣາຖນາ
ບໍ່ເຄີຍຫາ ເຣື່ອງມາໃຫ້ໝອງຊີວີ
ຮັກຫໍ່ໄວ້ ເໝືອນດວງໃຈດ້ວຍດີ
ຖນອມຫວັງດີ ໂອບອ້ອມອາຣີສເມີມາ

• ໂອ້ສຸດທີ່ຮັກ ທີ່ຮັກເຈົ້າເອີຍ
ນ້ອງເສີຍເມີຍ ລະເລີຍບໍ່ເຄີຍຫ່ວງຫາ
ເຈົ້າຮັກໃຜໜໍ ໃຫ້ບອກມາ
ສິ້ນປຣາຖນາ ແລ້ວຫຼືຄົນດີ

3) ຮັກດ້ວຍຄວາມ ຊື່ຕຣົງໝັ້ນໝາຍ
ຊື່ເກີນໄປ ເພາະໃຈສົງສານປຣານີ
ຕົວອ້າຍນີ້ ຜິດຫວັງໂສກເສົ້າໂສກີ
ຈຳຕ້ອງພ່າຍໜີ ສູ່ນານປີຈົນກວ່າລືມເລືອນ…

ເພງ “ຮັກດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃຈ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ທີ່ຮັກອ້າຍຄິດເຖິງ”
ກັບໄປດ້ານເທິງ