ເພງ “ເພື່ອກຽດນ້ອງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ວິລລ້ຽມ ດິດທະວົງສ໌ (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ວິລລ້ຽມ ດິດທະວົງສ໌

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ເພື່ອກຽດນ້ອງ”
 1. ອ້າຍເອງຮູ້ວ່າ ອ້າຍນີ້ມັນຕໍ່າ
  ບໍ່ກ້າຖລຳ ໄປເດັດດອກຟ້າມາຄອງ
  ເພາະນ້ອງເປັນເຈົ້າ ອ້າຍເກງນ້ອງຈະມົວໝອງ
  ຫາກອ້າຍໄດ້ນ້ອງມາຄອງ ຄົນຕ້ອງດູໝິ່ນນິນທາ

 2. ທັງທີ່ອ້າຍນີ້ ຮັກນ້ອງຖ້ວມໃຈ
  ເພາະອ້າຍເປັນໄພ່ ຮັກໄປຕ້ອງກືນນໍ້າຕາ
  ຖ້າອ້າຍຂືນຮັກ ອຸປສັກຄົງຈະຕາມມາ
  ຢ່າເສົ້າໄປເລີຍດອກຟ້າ ອ້າຍລາໄປກ່ອນຄົນດີ

 3. ເປັນບຸນອ້າຍແລ້ວ ຟ້າເອີຍອ້າຍຂໍຂອບໃຈ
  ທີ່ຟ້າຍັງໃຫ້ ຄວາມຮັກເມດຕາປຣານີ
  ຜູ່ໃຫຍ່ຂອງນ້ອງ ທ່ານຄົງຈະບໍ່ເຫັນດີ
  ເພາະວ່າຮັກສອງເຮົານີ້ ມັນມີສັກສີຕ່າງກັນ

 4. ອ້າຍຂໍລາແລ້ວ ຟ້າເອີຍລາກ່ອນ
  ຫາກເຂົ້າຫ້ອງນອນ ເຫັນໝອນແລ້ວຢ່າຕື້ນຕັນ
  ນ້ອງສລັກຊື່ອ້າຍ ເອົາໄວ້ກັບໝອນດວງນັ້ນ
  ເພື່ອກຽດນ້ອງດອກຈອມຂວັນ ອ້າຍຈຶ່ງຫຼີກທາງຮັກໄປ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ເພື່ອກຽດນ້ອງ”