ເພງ “ບອກຮັກຈັກຄຳ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : …?…
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ນະຣຽມ (1970)

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ບອກຮັກຈັກຄຳ”
 1. ຈົ່ງບອກວ່າຮັກ ນ້ອງຈັກຄຳ
  ຢ່າເກັບງຳ ຫຼືອຳໄວ້ເອງ
  ຖ້າຮັກແທ້ຈາກໃຈ ຂໍຈົ່ງໄຂໃຫ້ຮູ້
  ຮູ້ເຖິງ ຄວາມໃນ…

 2. ຢ່າມົວແຕ່ຄິດ ຄິດປິດບັງ
  ຫາກນ້ອງຊັງ ແລ້ວຈະເສັຽໃຈ
  ຢ່າມົວຫວງຫ່ວງເລີຍ ຂໍຈົ່ງເຜີຍເອີ່ຍໄຂ
  ໄຂຄຳ ຮັກມາ…

 3. ນ້ອງເປັນ ຜູ່ຍິງ
  ຮັກລວງຫຼືຈິງ ກໍຢູ່ໃນໃຈ
  ເຖິງຈະຮັກ ຖ້ວມລົ້ນອຸຣາ
  ຜູ່ໃດຈະກ້າ ບອກກ່ອນຜູ່ຊາຍ…

 4. ອອກປາກວ່າຮັກ ນ້ອງຈັກຄຳ
  ຢ່າມົວທຳ ອໍ້າອຶ້ງໜຽວໜັກ
  ເມື່ອນ້ອງຄິດສົງສານ ຂໍຈົ່ງຫານເປີດໃຈ
  ໄຂຄວາມ ຮັກຈິງ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ບອກຮັກຈັກຄຳ”