ເພງ “ຮັກກັນເຖີດໜໍທີ່ຮັກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (1972)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ພົມມະ ພິມມະສອນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຮັກກັນເຖີດໜໍທີ່ຮັກ”

1) ຮັກກັນເຖີດໜໍ ທີ່ຮັກ
ຮັກກັນເພື່ອຂ້າ ເວລາ
ຮັກກັນໃຫ້ໂລກ ອິດສາ
ຮັກກັນຈົນກວ່າ ເທົ່າຜອງໃດໆ

2) ຮັກກັນເພື່ອລືມ ຄວາມທຸກ
ເພື່ອລືມຄວາມອຸກ ເອົ້າໃຈ
ຮັກກັນໃຫ້ໂລກ ສົດໃສ
ຮັກກັນເພື່ອຄາຍ ຄວາມໝອງເສົ້າ

• ຊີວິດນີ້ສັ້ນ ນີ້ສັ້ນຈິງນັກ
ຮີບເຖີດມາຮັກ ຮັກກັນເທາະເຮົາ
ເມື່ອຍາມວັຍໜຸ່ມ ຮີບຕັກຕວງເອົາ
ຊ້າໄປຈະເສົ້າ ເສັຽດາຍ

3) ຮັກກັນເຖີດໜໍ ທີ່ຮັກ
ຮັກກັນເພື່ອຖ້າ ວັນຕາຍ
ຮັກກັນເພື່ອສ້າງ ຄວາມໝາຍ
ຮັກໃຫ້ຈິດໃຈ ເຮົາຊື່ນຊົມ…

ໂນຕເພງ “ຮັກກັນເຖີດໜໍທີ່ຮັກ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຮັກກັນເຖີດໜໍທີ່ຮັກ”