ເພງ “ກິ່ນແກ້ມ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : …?… (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ສີເມືອງ ສຸວັນລາສີ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ກິ່ນແກ້ມ”

1) ກິ່ນ ແກ້ມນ້ອງ
ທີ່ເນື້ອທອງ ໃຫ້ອ້າຍດົມ
ຫອມຫວນ ຊວນຊົມ
ສຸກສົມ ອາຣົມເບີກບານ

2) ກິ່ນ ແກ້ມນີ້
ຊຶ້ງຣຶດີ ມີອາຖັນ
ເໝືອນຟ້າ ປະທານ
ພອນສວັນ ໃຫ້ເຮົາສອງຄົນ

• ນີ້ຮັກເຮົາສອງ ປອງດອງເຖິງຂີດກັ້ນ
ຕ້ອງໃຫ້ສາບານ ປະກັນແຖນຊ່ວຍດົນ
ຂໍໃຫ້ຄວາມຫວານ ຈົ່ງໄດ້ຜ່ານພົ້ນ
ເທບຊັ້ນບົນ ໂປຣດຄຸ້ມຄອງ

3) ກິ່ນ ແກ້ມນາງ
ອ້າຍເກັບຝັງ ຫົວໃຈປອງ
ຄອຍວັນ ແຕ່ງດອງ
ເດືອນສິບສອງ ສອງເຮົາຄົງສຸກເອີຍ…

ໂນຕເພງ “ກິ່ນແກ້ມ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ກິ່ນແກ້ມ”