ເພງ “ນໍ້າຕາຊາຍ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (∼1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ພົມມະ ພິມມະສອນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ນໍ້າຕາຊາຍ”

1) ຢົດນໍ້າຢາດຍ້ອຍ ໄຫຼລອຍໄປທົ່ວນັຍຕາ
ບົ່ງບອກສັນຍາ ເຖິງຄວາມຣະທົມໝອງໄໝ້
ສຸດຈັ້ງສຸດທົນ ສຸດຕ້ານຕໍ່ໄຫວ
ມັນເຈັບມັນຊໍ້າພຽງໃດ ຢົດນໍ້າຕາຊາຍຈຶ່ງໄຫຼຫຼາກລິນ

2) ສຸດຮັກສຸດແຄ້ນ ແໜ້ນເຫຼືອຈະເອີ່ຍຣຳພັນ
ເມື່ອຄຳສາບານ ເມື່ອຄວາມສັມພັນສູນສິ້ນ
ຢົດນໍ້າຈາກໃຈ ຈຶ່ງໄຫຼຫຼາກລິນ
ມັນຫຼັ່ງໃຫ້ຟ້າໄດ້ຍິນ ປະກາດໃຫ້ດິນຮັບຮູ້ຄວາມນັຍ

• ອົດສາເຝົ້າຮັກ ດ້ວຍຫົວໃຈຈິງ
ຮັກເໜືອທຸກສິ່ງ ຮັກຍິ່ງກວ່າຮັກໃດໆ
ພຽນເຝົ້າຖນອມ ເຝົ້າຄອຍຫ່ວງໃຍ
ແຕ່ນາງກໍຍັງທຳໄດ້ ໂທ້ໃຈໜໍໃຈຂອງຄົນ

3) ຢົດນໍ້າຢາດຍ້ອຍ ໄຫຼລິນຄ່ອຍໆອາບໜ້າ
ນັ້ນຄືສັນຍາ ຂອງຄວາມຣະທົມໝອງໝົ່ນ
ຫຼັ່ງແລ້ວໃຫ້ນາງ ຈົນສິ້ນກມົນ
ມັນຫຼັ່ງດັ່ງນໍ້າເອີ່ລົ້ນ ຫຼັ່ງໃຫ້ແກ່ຄົນຫົວໃຈໂລເລ…

ໂນຕເພງ “ນໍ້າຕາຊາຍ”
ວິດີໂອບັນເລງເພງ “ນໍ້າຕາຊາຍ”
ກັບໄປດ້ານເທິງ