ເພງ “ໜ້າທີ່ພາຈາກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ທະວີສິທ ກຸສົລ (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ປ. ຕຣີຈັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ໜ້າທີ່ພາຈາກ”

1) ເມື່ອຮັບຄຳສັ່ງ ຟັງແລ້ວໃຈຫາຍ
ເໝືອນຕາຍທັງເປັນ ຄ້າຍຖືກກະເດັນຈາກໂລກນີ້ໄປ
ຫ່ວງໃຍອາວອນ ຣ້າວຣອນດວງໃຈ
ຕ້ອງຈາກຫ່າງໄກ ຖິ່ນເຄີຍສຸກສັນ

2) ດັ່ງຟ້າຂາດເພື່ອນ ດາວເດືອນອັບແສງ
ແຜງຄວາມມືດໝົ່ນ ເໝືອນດັ່ງສາຍຊົນຂາດມັດສານັ້ນ
ຕ້ອງຈຳໃຈລາ ອຸຣາໄຫວຫວັ່ນ
ແລ້ວຈາກຫ່າງກັນ ຕາມທາງແຫ່ງກັມ

• ເປັນເຮືອລຳດຽວ ທີ່ລອຍຢູ່ກາງສາຍຊົນ
ຟອງນໍ້າພັດວົນ ວຽນຕາມ
ເຫັນພຽງຂອບຟ້າ ອຸຣາຣະກຳ
ລະເມີຄວນຄໍ່າ ສຸດຫ່ວງ

3) ນຶກເຖິງໜ້າທີ່ ມີທາງໜ້ານັ້ນ
ຟ້າບັນດານມາ ໃຫ້ໝົດປັນຍາຈະຫຼົບລີ້ລ່ວງ
ຝາກພຽງດວງໃຈ ຮັກໄວ້ເປັນຫ່ວງ
ຄ່ອຍກັບມາທວງ ເມື່ອຄາວສິ້ນເວນ…

ໂນຕເພງ “ໜ້າທີ່ພາຈາກ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ໜ້າທີ່ພາຈາກ”