ເພງ “ແມ່”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳຫຼ້າ ໜໍ່ແກ້ວ (1980)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳຫຼ້າ ໜໍ່ແກ້ວ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ແມ່”

1) ແມ່ ມີພຣະຄຸນຍິ່ງໃຫຍ່
ຫາສິ່ງໃດ ບໍ່ທຽບປຽບປານ
ແມ່ ທົນທຸກທົນທໍຣະມານ
ເລີ່ມແຕ່ຕັ້ງຄັນ ຈົນຮອດວັນກຳເນີດເກີດມາ

2) ແມ່ ພຽນລ້ຽງດູຕຸ້ມຕ່ອມ
ຖນອມ ກ່ອມກ້ຽງລູກດັ່ງແກ້ວຕາ
ແມ່ ປົກປ້ອງກັນພັຍນາໆ
ແມ່ນແຕ່ຊີວາ ຍອມສະລະເພື່ອລູກຜູກພັນ

• ບາງທີ ແມ່ຫຼົງຮ້າຍດ່າວ່າດັງ
ດ້ວຍເຈຕນາຫວັງ ໃຈຕັ້ງກໍ່ສ້າງທັງນັ້ນ
ຢາກໃຫ້ໄດ້ດີ ເປັນສີແກ່ເຜົ່າພົງພັນ
ເສີມສົ່ງໃຫ້ທຸກສິ່ງອັນ ຫວັງໃຫ້ລູກນັ້ນໄດ້ດີ

3) ແມ່ ບໍ່ເຄີຍຄຽດຊັງຊຸມລູກ
ຂໍແຕ່ລູກ ກ້າວໜ້າທະວີ
ແມ່ ສຸດແສນຊື່ນຊົມຍິນດີ
ຂໍຈົ່ງທຳດີ ຈົ່ງທຳດີໃຫ້ຊາດບ້ານເມືອງ…

ໂນຕເພງ “ແມ່”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ແມ່”