ເພງ “ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ”

ເນື້ອຮ້ອງ : ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌ (1970)
ທຳນອງ : Rafael Gastón Pérez
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ”
 1. ເຮົາເຄີຍເທີດທູນຮັກມາ ຕັ້ງນານແສນນານ
  ເຮົາເຄີຍໃຫ້ຄຳສາບານ ຈະຮັກຍັ້ງຍືນ
  ພຽນຖນອມດ້ວຍໃຈ ບໍ່ເຄີຍຫານຈະຂັດຂືນ
  ຈະລ່ວງເກີນ ໃຫ້ຄວາມຮັກດັບສລາຍ…

 2. ນົງຄານນ້ອງຈົ່ງເຫັນໃຈ ໃຫ້ຄວາມຮັກອ້າຍ
  ມີທາງພົບຄວາມວິໄລ ດັ່ງຟືນພົບໄຟ
  ຄອງຄວາມຮັກໃດໆ ບໍ່ມີວັນຈະສລາຍ
  ຈະອັບເສົາເສົ້າຊວງໃນ ໝົ່ນວິນຍາ
  ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍ ດ້ວຍຈູບຮັກ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ”