ເພງ “ເຫັນໃຈແມ່ຮ້າງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພ. ເພັດຄັນທະ (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ພ. ເພັດຄັນທະ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ເຫັນໃຈແມ່ຮ້າງ”

1) ຄົນເຂົາຊ່າ ວ່ານ້ອງເປັນແມ່ຮ້າງ
ຍິ່ງຟັງຍິ່ງສົງສານນາງ ແມ່ຮ້າງເອີຍຢ່ານ້ອຍໃຈ
ຢ່າຄໍ່າຄວນ ຫຼືໂຫຍຫວນຮ້ອງໄຫ້
ເຖິງຜົວເຈົ້າປະລະໄປ ຢ່າເສັຽໃຈຫາໃໝ່ຍັງມີ

2) ອ້າຍຍັງຢູ່ ຮູ້ແກ່ໃຈເຖີດນ້ອງ
ອ້າຍເອງຈະຂໍປະຄອງ ລູກສອງອ້າຍກໍຍິນດີ
ຈະລ້ຽງດູ ແລະອຸ້ມຊູເຕັມທີ່
ຈະເປັນພໍ່ໃໝ່ທີ່ດີ ຈະເປັນສາມີທີ່ດີຂອງເມັຽ

• ເຊັດນໍ້າຕາ ເຖີດໜາຢ່າມົວຮ້ອງໄຫ້
ນັບຕັ້ງແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ອ້າຍຈະບໍ່ປະໃຫ້ນ້ອງອ່ອນເພັຽ
ຈະຊ່ວຍລ້ຽງລູກ ປູກຝັງຜັກມັນຄວັດເຂັ່ຽ
ຈະຫາລ້ຽງລູກແລະເມັຽ ບໍ່ເສັຽດາຍແມ່ນແຕ່ຊີວາ

3) ເຖິງເຂົາຊ່າ ວ່າເຈົ້າເປັນແມ່ຮ້າງ
ກະຊ່າງເຖີດໜານ້ອງນາງ ແມ່ຮ້າງກະຊ່າງເຖີດໜາ
ຢ່ານ້ອຍໃຈ ເຖິງຜູ່ໃດເຂົາວ່າ
ແມ່ຮ້າງໝົດສິ້ນຣາຄາ ນັກຮ້ອງບ້ານນາຄົນນີ້ເຫັນໃຈ…

ໂນຕເພງ “ເຫັນໃຈແມ່ຮ້າງ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ເຫັນໃຈແມ່ຮ້າງ”