ເພງ “ໂອ້ເມືອງວຽງຈັນ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳແພງ ຈຸນລະມະນີ (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳແພງ ຈຸນລະມະນີ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ໂອ້ເມືອງວຽງຈັນ”

1) ໂອ້…ເມືອງ ວຽງຈັນ
ງາມດັ່ງວິມານ ເບື້ອງບົນນະພາ
ໃຜໄດ້ມາເຫັນ ກໍເປັນບຸນຕາ
ສົມປຣາຖນາ ຕັ້ງໃຈ

2) ເມື່ອຍາມ ຣາຕຣີ
ທຸກແຫ່ງກໍມີ ແຕ່ສີແສງໄຟ
ສົມເປັນເມືອງຫຼວງ ທີ່ງາມວິໄລ
ບໍ່ມີແຫ່ງໃດ ປຽບທັນ

• ງາມແທ້ນໍ ວຽງຈັນເຈົ້ານີ້
ທຸກຢ່າງມີ ແຕ່ຄວາມສຸກສັນ
ເຖິງຍາມແລງ ລົງລອຍອາບນໍ້າຂອງກັນ
ແສນສຸກແທ້ນໍວຽງຈັນ ດັ່ງວິມານສວັນແທ້ນີ້

3) ເມື່ອຍາມ ຈາກໄປ
ໄດ້ແຕ່ອາລັຍ ຫາວຽງທຸກທີ
ເຄີຍໄດ້ສຸກສັນ ທຸກວັນທຸກປີ
ແຕ່ມາບັດນີ້ ຈາກໄກ…

ໂນຕເພງ “ໂອ້ເມືອງວຽງຈັນ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ໂອ້ເມືອງວຽງຈັນ”