ເພງ “ໂຊກຕ່າງລ່າງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳຕຸ່ນ ວົງສນິດ (1972)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳຕຸ່ນ ວົງສນິດ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ໂຊກຕ່າງລ່າງ”

(ຂັບ) ໂອ່ຍ… ເອີຍລະນາ… ໂຊກເອີຍໂຊກຕ່າງລ່າງ
ຊະຕາຊາຍເປັນຕ່າງລ່າງ ນາງເອີຍ
ລົມຜູ່ສາວ ຖືກແຕ່ສາວແມ່ຮ້າງ
ປີນີ້ຈັ່ງແມ່ນຊວຍ ຈັ່ງແມ່ນຊວຍ ເອີຍລະນາ…

(ສອຍ) ໂຊກຕ່າງລ່າງ ກະຊາຕາຕ່າງລ່າງ
ໂອ້ຍຈັ່ງແມ່ນໂຊກ ຕ່າງລ່າງກະຊາຕາຕ່າງລ່າງ

1) ເມື່ອກ່ອນຍັງໂຊກດິບໂຊກດີ ຕົກມາໃນປີນີ້ໂຊກເປັນສີຕ່າງລ່າງ
ລົມຜູ່ສາວຖືກແຕ່ສາວແມ່ຮ້າງ ຮວ້າຍປີນີ້ມັນຊວຍຢູ່ຕລອດທາງ
ບະເປັນນຳໂຊກຕ່າງລ່າງ ກະຊາຕາຕ່າງລ່າງ

(ສອຍ)

2) ເມື່ອກ່ອນຕອນເຮົາມີໂຊກດີ ໄປມາແຕ່ລະທີກະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍ່າງ
ປີນີ້ມັນຊວຍຢູ່ຕລອດປີ ໄປມາແຕ່ລະທີກະມີຕາຍຕັ້ງແຕ່ຍ່າງ
ບະເປັນນຳໂຊກຕ່າງລ່າງ ກະຊາຕາຕ່າງລ່າງ

(ສອຍ)

3) ເມື່ອກ່ອນຕອນເຫັນເຈົ້າເປັນສາວ ຈັ່ງແມ່ນເຈົ້າຂາວແອວກົມດີໜໍນາງ
ປີນີ້ເຈົ້າມາປ່ຽນແປງໄປ ຮວ້າຍ ເຈົ້າກິນອັນໃດມາທ້ອງໄຂ່ອ່າງລ່າງ
ບະເປັນນຳໂຊກຕ່າງລ່າງ ກະຊາຕາຕ່າງລ່າງ

(ສອຍ)

(ເວົ້າ) ກະໂພດ ມັນຊວຍແຕ່ຫົວປີດອກເວີ້ຍ
ຜູ່ສາວມີເຕັມບ້ານນຶ່ງບໍ່ຖືກ ດັນໄປຖືກແຕ່ຜູ່ສາວແມ່ຮ້າງ…

ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ ” ໂຊກຕ່າງລ່າງ”
ກັບໄປດ້ານເທິງ