ເພງ “ຄອຍສລາຍ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ມານັດ ລຳລະໄມ (∼1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳສອນ ພົມມະຈັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຄອຍສລາຍ”

1) ຄອຍ… ນ້ອງມາໄດ້ນຶ່ງປີ
ຄອຍຈົນເຖິງບັດນີ້ ຣຶດີອ້າຍຣະບົມ
ໂທ້ເອີຍກ່ອນເຄີຍຊື່ນຊົມ ດຽວນີ້ກັບມາຂື່ນຂົມ
ໃຫ້ຄອຍຕຣົມ ຢູ່ທຸກເວລາ

2) ຄອຍ… ອ້າຍຄອຍໃຫ້ນ້ອງຄືນ
ຫົວໃຈອ້າຍສຸດຝືນ ຈົ່ງຄືນເຖີດແກ້ວຕາ
ອ້າຍຄອຍຄອຍວັນວິວາ ແຕ່ນ້ອງກັບລືມແລ້ວໜາ
ລືມວາຈາ ທີ່ມີຕໍ່ກັນ

• ຫົວໃຈນ້ອງນາງ ຊ່າງບໍ່ແນ່ນອນ
ເອົາແຕ່ຄວາມຫຼອກຫຼອນ ບໍ່ອາວອນມີແຕ່ແປຜັນ
ລືມຮັກເສັຽສິ້ນ ລືມຖິ່ນທີ່ເຄີຍສັມພັນ
ເຈົ້າປຣະຫານຊີວັນ ໃຈອ້າຍນັ້ນຢ່າງເລືອດເຢັນ

3) ຄອຍ… ອ້າຍຄອຍມາແສນນານ
ເໝືອນເທວາສວັນ ລົງທັນອ້າຍທັງເປັນ
ນ້ອງນາງເຈົ້າມາລວງເຫຼັ້ນ ອ້າຍນີ້ສຸດຈະວາຍເວັ້ນ
ເພາະຮັກອ້າຍເປັນ ຄອຍສລາຍເອີຍ…

ເພງ “ຄອຍສລາຍ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຄອຍສລາຍ”