“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 03”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 03
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 03

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 18 ກຸມພາ 2018)

101 - ເກືອບຕັດສິນໃຈ
102 - ວິວານໍ້າຕາ
103 - ນຶ່ງໃນຫົວໃຈ
104 - ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລືມ
105 - ອາທິດອັສດົງ
106 - ອະດີດລຳລຶກ
107 - ຢາດນໍ້າທານຮັກ
108 - ສິ້ນສຸຣິຍັນ (ຊາຍ)
109 - ສິ້ນສຸຣິຍັນ (ຍິງ)
110 - ດົງໂດກດົງໃຈ
111 - ເສັຽດາຍຮັກ
112 - ຄິດ
113 - ດວງໃຈຈາກ
114 - ສລັກຈິດ
115 - ດອກຟ້າປຣະດັບໃຈ
116 - ອຸກໃຈ
117 - ອຸກເປັນໜີ້
118 - ຖ້າອ້າຍມີປີກ
119 - ຊາຕາອາພັບ
120 - ຈາກ
121 - ຈຳໃຈຈາກ
122 - ຈອມໃຈຄົນຈົນ
123 - ແສບຊວງ
124 - ຈາກວຽງຈັນ
125 - ເຫຼືອພຽງແພມົນ
126 - ຝັນດີທີ່ຮັກ
127 - ອົກຫັກ
128 - ຄຶດຮອດເຈົ້າ
129 - ບໍ່ລືມວຽງຈັນ
130 - ຄຶດເຖິງ
131 - ຊາຍໃຈຊື່
132 - ມົນຮັກວັງວຽງ
133 - ອວດສາວ
134 - ຄົນລວງ
135 - ຟ້າລືມດິນ
136 - ປີໃໝ່ແລ້ວແກ້ວຕາ
137 - ອີກພຽງຄັ້ງດຽວ
138 - ຫຼວງພຣະບາງເມືອງງາມ
139 - ຄົນທີ່ເຂົາລືມ
140 - ຍັງຮັກນ້ອງຢູ່
141 - ໜາວໝອກ
142 - ບຸບຜາລາກ່ອນ
143 - ຢ່າຫ່ວງ
144 - ສິ້ນສຸດກັນທີ
145 - ໜາວ
146 - ຂາດນາງ
147 - ຫວນຄິດເຖິງຍາມເຮົາຮັກກັນ
148 - ທັມມະຊາດພູເຂົາຄວາຍ
149 - ຍິ້ມຫວານ
150 - ລາ