ເພງ “ຈາກຖິ່ນ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ບົວບັງໃບ (~1992-93)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ບົວບັງໃບ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຈາກຖິ່ນ”

1) ຈາກຖິ່ນ ທີ່ເຄີຍຜູກພັນ
ຈາກສວັນ ທີ່ເຄີຍຜູກພັນ
ຈາກກັນ ທີ່ເຄີຍຜູກພັນ
ຈາກວັນ ທີ່ເຄີຍຢ້ຽມເຢືອນ

2) ຈາກເພື່ອນ ທີ່ເຄີຍຫ່ວງໃຍ
ຈາກຊາຍ ທີ່ເຄີຍຫ່ວງໃຍ
ຈາກໃຈ ທີ່ເຄີຍຫ່ວງໃຍ
ຈາກໄປ ອາລັຍອາວອນ

• ຮື…ຮື… ຮື…ຮື…ຮື…
ຮາ…ຮາ ຮາ…ຮາ…ຮາ
ຮື…ຮື… ຮື…ຮື…ຮື…
ຮື…ຮື… ຮື…ຮື…ຮື…

3) ຈາກພໍ່ ກໍເໝືອນຂາດໃຈ
ຈາກແມ່ ກໍເໝືອນຂາດໃຈ
ພີ່ນ້ອງ ກໍຄົງຫ່ວງໃຍ
ຈາກໄປ ອາລັຍອາວອນ…

ໂນຕເພງ “ຈາກຖິ່ນ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຈາກຖິ່ນ”