ເພງ “ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌ (1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ”
 1. ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ ນ້ອງເລີຍ
  ອ້າຍຢາກຈະເສີຍ ເສີຍເສີຍໄປຢ່າງນີ້
  ໂທ້ເທບເທວີ ອ້າຍສຸດໂສກີ
  ຍາມນ້ອງ ໜີໜ້າຫ່າງໄກ

 2. ອ້າຍບໍ່ຢາກກັ້ນ ນໍ້າຕາ
  ໃຫ້ມັນໄຫຼມາ ໄຫຼມາໄຫຼມາຖ້ວມຫົວໃຈ
  ໂອ້ຍອດຊາມວັຍ ອ້າຍບໍ່ຢາກໄປ
  ຈາກນ້ອງ ແມ່ນວິນາທີ

 3. ຫົວໃຈອ້າຍແທບ ຈະຢຸດເຕັ້ນ
  ເມື່ອເຫັນນ້ອງ ມາຫ່າງໜີ
  ອີກຍັງຈັກເດືອນ ຫຼືຍັງຈັກປີ
  ນ້ອງຈຶ່ງຈະມາ ອີກຫົນ

 4. ແມ່ນນ້ອງໝົດຄວາມ ເຫັນໃຈ
  ນ້ອງໂປຣດຈົ່ງໄປ ໄປໜີໄປໃຫ້ພົ້ນ
  ໂທ້ເອີຍໜ້າມົນ ແມ່ນບໍ່ກັງວົນ
  ຢ່າງນ້ອຍ ກໍຄິດປຣານີ…
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ”