ເພງ “ຕິອ້າຍບ່ອນໃດ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳຕຸ່ນ ວົງສນິດ (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳຕຸ່ນ ວົງສນິດ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຕິອ້າຍບ່ອນໃດ”

(ສອຍ) ຕິບ່ອນໃດເຈົ້າຕິອ້າຍບ່ອນໃດ ຊັ້ນຕິບ່ອນໃດເຈົ້າຕິອ້າຍບ່ອນໃດ

1) ຕິອ້າຍຈ່ອຍ ຊັ້ນບໍລະຄົນດີ
ຕິອ້າຍບໍ່ພີ ແຄ່ງຂາບໍ່ໃຫຍ່
ຕິຜູ່ນ້ອຍ ຮວ້າຍ! ປາຊິວກະຍັງໄຂ່
ຊັ້ນຕິບ່ອນໃດ ເຈົ້າຕິອ້າຍບ່ອນໃດ…

2) ຫຼືວ່າ ເຈົ້າຕັ້ງກຽດຊັງ
ຄິດຢາກຫາທາງ ໄປມີຮັກໃໝ່
ຈຶ່ງຫາເຣື່ອງນີ້ ເຣື່ອງນັ້ນມາໃສ່
ຊັ້ນຍອດດວງໃຈ ເຈົ້າຕິອ້າຍບ່ອນໃດ…
(ສອຍ)
3) ຕິອ້າຍຈົນ ຊັ້ນບໍລະຄົນດີ
ຕິອ້າຍບໍ່ມີ ຖານະຍິ່ງໃຫຍ່
ຕິຂີ້ຮ້າຍ ຮວ້າຍ! ໃຜວ່າຫຼໍ່ໃດ
ຊັ້ນຕິບ່ອນໃດ ເຈົ້າຕິອ້າຍບ່ອນໃດ…

4) ຫຼືວ່າ ເຈົ້າໄດ້ໃໝ່ດີ
ທີ່ສົມກຽດສັກສີ ເຈົ້າແລ້ວແກ້ວໃຈ
ນ້ອງຈຶ່ງບໍ່ເວົ້າ ບໍ່ລົມອ້າຍໄດ້
ຊັ້ນຍອດດວງໃຈ ເຈົ້າຕິອ້າຍບ່ອນໃດ…
(ສອຍ)

(ເວົ້າ) ເຮິໆ! ຕິບ່ອນໃດນໍນ້ອງນໍ້
ຕິວ່າຫົວອ້າຍຫຍອງຊັ້ນບໍ ໄກ່ຍອງແມ່ນ້ອງກະຍັງລ້ຽງ
ຫຼືວ່າຕິວ່າຫົວອ້າຍລ້ານ ລານນ້ອງກະຍັງແປນ
ຕິວ່າອ້າຍຂີ້ຈ່ອຍຊັ້ນບໍ ເຮິໆ!
ອ້າຍຕັ້ງຄົນກະດູກຫຼາຍຊື່ໆດອກເວີ້ຍ ເຮິໆ!

ໂນຕເພງ “ຕິອ້າຍບ່ອນໃດ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຕິອ້າຍບ່ອນໃດ”