“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 04”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 04
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 04

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 31 ຕຸລາ 2018)

151 - ຫວັ່ນໃຈ
152 - ບໍ່ຫວັ່ນ
153 - ສຸກສັນວັນປີໃໝ່
154 - ຜູ່ຍິງຜູ່ຍິງ
155 - ນົກເຂົາລືມຄອນ (ຊາຍ)
155 - ນົກເຂົາຄືນຮັງ (ຍິງ)
156 - ພອນວັນເກີດ
157 - ແກ່ນນະຄອນ
158 - ເທພີລຸ່ມລຳນໍ້າຂອງ
159 - ຣາຊິນີແຫ່ງດວງໃຈ
160 - ບໍ່ຢາກມີເມັຽ
161 - ວຽງໃນຝັນ
162 - ຢ່າກຽດກັນ
163 - ຢ່າພົບກັນອີກ
164 - ບໍ່ເຄີຍເຫັນ
165 - ຮັກນຶ່ງໃຈດຽວ
166 - ຂ້າຫົວໃຈ
167 - ນີ້ແຫຼະຜູ່ຍິງ
168 - ຄອຍຄວາມຫວັງ
169 - ໃຈຮັກຍັງໝັ້ນ
170 - ເພງພາເພີນ
171 - ຮ້ອນໃນ
172 - ຮັກແທ້ຢູ່ໃສ
173 - ລົມໜາວ
174 - ເດືອນຕໍ່າດາວຕົກ
175 - ຣາຕຣີພາເສົ້າ
176 - ຄືນນັ້ນທີ່ຝັ່ງເຊກອງ
177 - ທີ່ຮັກອ້າຍຢູ່ໃສ
178 - ຂໍຄືນຄຳສັນຍາ
179 - ທ່າເດື່ອແຫ່ງຄວາມຫຼັງ
180 - ຫ່າງຮັກ
181 - ເບື່ອຜູ່ຊາຍ
182 - ເນື້ອຄູ່ຢູ່ໃສ
183 - ຮັກສລາຍ
184 - ພຽງເງົາ
185 - ບາບໃຈ
186 - ແກ້ວໃຈ
187 - ຣາຕຣີໄຮ້ຈັນ
188 - ຄຶດຮອດໜອງຄາຍ
189 - ອ້າຍມາທີຫຼັງ
190 - ແຄ້ນ
191 - ຫົວໃຈດ້ານ
192 - ກຸຫລາບປາກຊັນ
193 - ເຫັນພຽງຊາຍຄາ
194 - ອ້າຍຂໍເວລາສອງປີ
195 - ຢ່າມາອໍ້ແອ້
196 - ອໍ້ແອ້ເພາະຮັກ
197 - ໃຈໜໍໃຈ
198 - ກຸຫລາບແທນກາຍ
199 - ຕຶກຕັກ
200 - ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ