“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 05”


ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 05

(ພວມດຳເນີນການປັບປຸງ...)

201 - ລຳວົງກ່ອນ
202 - ຖິ່ນແກ້ວ
203 - ວອນຮັກເກົ່າ
204 - ປູ່ສອນຫຼານ
205 - ບົດເພງຊີວິດ
206 - ຫາກໂລກນີ້ມີເຮົາສອງ
207 - ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ
208 - ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ
209 - ອ້າຍອາດມາຊ້າໄປ
210 - ອ້າຍຍັງຈະຫວນຄືນມາ
211 - ຮັກກໍບອກບໍ່ຮັກກໍບອກ
212 - ຍິ້ມເຖີດນ້ອງຢ່າຮ້ອງໄຫ້
213 - ສິ້ນແລ້ວຮັກຂ້າ
214 - ເໝິດເດືອນ
215 - ຢ່າໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງອ້າຍຕ້ອງທຸກຣະທົມ
216 - ເພງຮັກເພງຄິດເຖິງ
217 - ຢ່າຝືນໃຈຮັກ
218 - ບໍ່ກ້າບອກ
219 - ອົ່ງຕົ່ງ
220 - ອໍ່າຖໍ່າ
221 - ວັນນຶ່ງ
222 - ອົດບໍ່ໄຫວ
223 - ເມື່ອຮັກຕ້ອງສິ້ນ
224 - ທາງຮັກທາງຮ້າງ
225 - ພຽງນ້ອງຈາກ
226 - ເຮົາຕ້ອງຮັກກັນໄດ້
227 - ສຽງສັ່ງຄົນຊໍ້າ
228 - ພໍນຶກໄດ້
....

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 04”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 04
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 04

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 31 ຕຸລາ 2018)

151 - ຫວັ່ນໃຈ
152 - ບໍ່ຫວັ່ນ
153 - ສຸກສັນວັນປີໃໝ່
154 - ຜູ່ຍິງຜູ່ຍິງ
155 - ນົກເຂົາລືມຄອນ (ຊາຍ)
155 - ນົກເຂົາຄືນຮັງ (ຍິງ)
156 - ພອນວັນເກີດ
157 - ແກ່ນນະຄອນ
158 - ເທພີລຸ່ມລຳນໍ້າຂອງ
159 - ຣາຊິນີແຫ່ງດວງໃຈ
160 - ບໍ່ຢາກມີເມັຽ
161 - ວຽງໃນຝັນ
162 - ຢ່າກຽດກັນ
163 - ຢ່າພົບກັນອີກ
164 - ບໍ່ເຄີຍເຫັນ
165 - ຮັກນຶ່ງໃຈດຽວ
166 - ຂ້າຫົວໃຈ
167 - ນີ້ແຫຼະຜູ່ຍິງ
168 - ຄອຍຄວາມຫວັງ
169 - ໃຈຮັກຍັງໝັ້ນ
170 - ເພງພາເພີນ
171 - ຮ້ອນໃນ
172 - ຮັກແທ້ຢູ່ໃສ
173 - ລົມໜາວ
174 - ເດືອນຕໍ່າດາວຕົກ
175 - ຣາຕຣີພາເສົ້າ
176 - ຄືນນັ້ນທີ່ຝັ່ງເຊກອງ
177 - ທີ່ຮັກອ້າຍຢູ່ໃສ
178 - ຂໍຄືນຄຳສັນຍາ
179 - ທ່າເດື່ອແຫ່ງຄວາມຫຼັງ
180 - ຫ່າງຮັກ
181 - ເບື່ອຜູ່ຊາຍ
182 - ເນື້ອຄູ່ຢູ່ໃສ
183 - ຮັກສລາຍ
184 - ພຽງເງົາ
185 - ບາບໃຈ
186 - ແກ້ວໃຈ
187 - ຣາຕຣີໄຮ້ຈັນ
188 - ຄຶດຮອດໜອງຄາຍ
189 - ອ້າຍມາທີຫຼັງ
190 - ແຄ້ນ
191 - ຫົວໃຈດ້ານ
192 - ກຸຫລາບປາກຊັນ
193 - ເຫັນພຽງຊາຍຄາ
194 - ອ້າຍຂໍເວລາສອງປີ
195 - ຢ່າມາອໍ້ແອ້
196 - ອໍ້ແອ້ເພາະຮັກ
197 - ໃຈໜໍໃຈ
198 - ກຸຫລາບແທນກາຍ
199 - ຕຶກຕັກ
200 - ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ

 

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 03”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 03
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 03

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 18 ກຸມພາ 2018)

101 - ເກືອບຕັດສິນໃຈ
102 - ວິວານໍ້າຕາ
103 - ນຶ່ງໃນຫົວໃຈ
104 - ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລືມ
105 - ອາທິດອັສດົງ
106 - ອະດີດລຳລຶກ
107 - ຢາດນໍ້າທານຮັກ
108 - ສິ້ນສຸຣິຍັນ (ຊາຍ)
109 - ສິ້ນສຸຣິຍັນ (ຍິງ)
110 - ດົງໂດກດົງໃຈ
111 - ເສັຽດາຍຮັກ
112 - ຄິດ
113 - ດວງໃຈຈາກ
114 - ສລັກຈິດ
115 - ດອກຟ້າປຣະດັບໃຈ
116 - ອຸກໃຈ
117 - ອຸກເປັນໜີ້
118 - ຖ້າອ້າຍມີປີກ
119 - ຊາຕາອາພັບ
120 - ຈາກ
121 - ຈຳໃຈຈາກ
122 - ຈອມໃຈຄົນຈົນ
123 - ແສບຊວງ
124 - ຈາກວຽງຈັນ
125 - ເຫຼືອພຽງແພມົນ
126 - ຝັນດີທີ່ຮັກ
127 - ອົກຫັກ
128 - ຄຶດຮອດເຈົ້າ
129 - ບໍ່ລືມວຽງຈັນ
130 - ຄຶດເຖິງ
131 - ຊາຍໃຈຊື່
132 - ມົນຮັກວັງວຽງ
133 - ອວດສາວ
134 - ຄົນລວງ
135 - ຟ້າລືມດິນ
136 - ປີໃໝ່ແລ້ວແກ້ວຕາ
137 - ອີກພຽງຄັ້ງດຽວ
138 - ຫຼວງພຣະບາງເມືອງງາມ
139 - ຄົນທີ່ເຂົາລືມ
140 - ຍັງຮັກນ້ອງຢູ່
141 - ໜາວໝອກ
142 - ບຸບຜາລາກ່ອນ
143 - ຢ່າຫ່ວງ
144 - ສິ້ນສຸດກັນທີ
145 - ໜາວ
146 - ຂາດນາງ
147 - ຫວນຄິດເຖິງຍາມເຮົາຮັກກັນ
148 - ທັມມະຊາດພູເຂົາຄວາຍ
149 - ຍິ້ມຫວານ
150 - ລາ

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 02”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 02
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 02

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 27 ມີນາ 2017)

51 - ຟັງນະທີ່ຮັກ
52 - ນາງທີ່ຮັກ
53 - ເຫຼືອພຽງພາບ
54 - ດ້ອຍສັກຮັກສິ້ນ
55 - ນຶ່ງໃນອານາ
56 - ຢ່າບັງຄັບໃຈ
57 - ສຸດປຣາຖນາ
58 - ຫຼວງພຣະບາງເມືອງງາມ
59 - ໂອ້! ເມືອງຫຼວງ
60 - ຝາກເພງແທນໃຈ
61 - ປຣານີດ້ວຍເຖີດ
62 - ຮັກເຈົ້າດອກຈຶ່ງຢອກຫຼິ້ນ
63 - ຈູບຝັງຮອຍ
64 - ຈູບຝາກຮັກ
65 - ເຖິງຍອດຮັກທີ່ຊຽງຂວາງ
66 - ຂອບໃຈ
67 - ນໍ້າຂອງຍາມແລງ
68 - ອ້າຍຈະຄອຍ
69 - ບາງທີ
70 - ຂາດຮັກ
71 - ເອື້ອມບໍ່ເຖິງ
72 - ຈະຮັກໃຜດີ
73 - ດ້ວຍເຫດໃດນ້ອງຈຶ່ງລືມ
74 - ດົງຮັກດົງສລາຍ
75 - ກັບມາຮັກກັນໃໝ່ເຖີດທີ່ຮັກ
76 - ລືມເສັຽເຖີດ
77 - ຣະທົມເມື່ອລົມໜາວ
78 - ຈັນຄູ່ຟ້າ
79 - ຜູ່ຊາຍລວງ
80 - ຝົນເຈົ້າເອີຍ
81 - ຝົນມາຂ້າເສົ້າ
82 - ຟ້າຫຼືຈະກັ້ນ
83 - ນ້ອງຂໍເປັນຄົນເຫັນໃຈ
84 - ຣາຕຣີພາຝັນ
85 - ເພັດໃນຕົມ
86 - ຄິດຮອດຄວາມຮັກ
87 - ພຽງແຕ່ຄຶດ
88 - ຢ່າກວນໃຈ
89 - ຢອກບໍ່ໄດ້ເບາະ
90 - ຢາກຈະບອກ
91 - ຍອດຊູ້ຄູ່ໃຈ
92 - ຄອຍຮັກ
93 - ແສງເດືອນເຕືອນໃຫ້ເສົ້າ
94 - ເງິນໜໍເງິນ
95 - ບໍ່ເຄີຍ
96 - ສາວໂພນໂຮງ
97 - ເມືອງຊຳລຳລຶກ
98 - ບ້ານແມ້ວ
99 - ຫຼົງຮັກເມັຽເຂົາ
100 - ລາກ່ອນຈາກ

“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 01”


ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 01

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 24 ມິຖຸນາ 2016)

01 - ເໝືອນຄົນມີກັມ
02 - ສວັນແດນຮັກ
03 - ເທວີຫຼົງຟ້າ
04 - ຮັກບໍ່ລືມ
05 - ປາກ
06 - ຄັ້ງນຶ່ງທີ່ຝັ່ງເຊວັນ
07 - ດົນຈຶ່ງເຫັນ
08 - ເຊື່ອອ້າຍດີກວ່າ
09 - ເຊໂປນລຳລຶກ
10 - ໃຜມີໃຈຮັກແທ້
11 - ຢ່າຈັບປາສອງມື
12 - ຍາມຮັກຍາມຮ້າງ
13 - ຫາກແຫ່ງນັ້ນມີຈອມໃຈ
14 - ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ
15 - ປ່ອຍອ້າຍເຖີດ
16 - ພຽງເຫັນໜ້າ
17 - ປ່ຽວໃຈ
18 - ຢາກຝາກຮັກ
19 - ຢາກພົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ
20 - ເຫຼືອພຽງຮອຍຊໍ້າ
21 - ຄວາມຮັກຂອງນ້ອງຄົງໃຫ້ຊື້ດ້ວຍເງິນ
22 - ເພາະອ້າຍລືມນ້ອງບໍ່ລົງ
23 - ໄທດຳລຳພັນ
24 - ຊຽງຂວາງແດນງາມ
25 - ປຣະທີບແຫ່ງທັມ
26 - ຊັງຄົນຫຼາຍໃຈ
27 - ຊັງຄົນລໍ່າໄລ
28 - ສອງຝັ່ງຂອງ
29 - ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ (ຍິງ)
30 - ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ (ຊາຍ)
31 - ຢ່າຫ້າມໃຈ
32 - ທີ່ຮັກຈົ່ງລືມກັນ
33 - ຄະນຶງຫາ
34 - ຄືນນັ້ນ
35 - ໜາມຊີວິດ
36 - ອ້າຍຊົ່ວຢ່າງໃດ
37 - ຫົວໃຈຊາຍໂສດ
38 - ຫາກອ້າຍມີໃໝ່
39 - ຫາກນ້ອງມີໃໝ່
40 - ຫຼີກໄປ
41 - ເປັນມິດກັນດີກວ່າ
42 - ຮັກແອ໋ມ
43 - ຢາກຈະລອງຮັກ
44 - ໄປໃສມາ?
45 - ໄປຄ້າຍມາ!
46 - ສົ່ງສຽງເພງເຖິງເມືອງລາວ
47 - ບອກຄັ້ງສຸດທ້າຍ
48 - ສວນມອນ
49 - ເງິນ
50 - ຄົນ

ເພງ “ພໍນຶກໄດ້”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳຫຼ້າ ໜໍ່ແກ້ວ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ແກ້ວມະນີຄອນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ພໍນຶກໄດ້”
 1. ນ້ອງ ພໍນຶກໄດ້
  ຕັ້ງຫຼາຍປີ ທີ່ພົບກັນ
  ຫຼາຍຄືນ ຫຼາຍວັນ
  ຄວາມສັມພັນ ເກືອບຈາງຫາຍ

 2. ນ້ອງ ພໍນຶກອອກ
  ອ້າຍຢາກບອກ ບອກບໍ່ໄດ້
  ທັງຫານ ທັງອາຍ
  ເກັບຫຍັງໄວ້ ບອກມາເລີຍ

 3. ສາມຄຳ ກໍໄດ້
  ນ້ອງພໍໃຈ ຈົ່ງສເລີຍ
  ຢ່າອາຍ ໄປເລີຍ
  ຂໍຢ່າເຢີ້ຍ ໃຫ້ຫຼົງປອງ

 4. ຫົວໃຈ ນ້ອງຫວ່າງ
  ຮີບຫາທາງ ເປັນເຈົ້າຂອງ
  ຮັກດຽວ ແຕ່ນ້ອງ
  ຢ່າມີສອງ ຢ້ານໝອງໃຈ…
ໂນຕເພງ “ພໍນຶກໄດ້”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ ” ພໍນຶກໄດ້”

ເພງ “ສຽງສັ່ງຄົນຊໍ້າ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສ. ແສງສິຣິວັນ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳເຕີມ ຊານຸບານ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ສຽງສັ່ງຄົນຊໍ້າ”
 1. ສຽງນີ້ ສັ່ງຈາກຄົນຊໍ້າໃນ
  ຈາກຄົນປວດຣ້າວດວງໃຈ ຈາກຣຶທັຍຄົນເສົ້າ
  ຂໍສັ່ງລາ ດ້ວຍຄວາມຫງອຍເຫງົາ
  ເມື່ອນ້ອງລືມຄົນຮັກເກົ່າ ປ່ອຍຮັກເຮົາສລາຍ

 2. ສຽງນີ້ ສຸດຈົ່ງຢຸດຮັກພລັນ
  ຈົ່ງລືມຖ້ອຍຄຳສາບານ ຕັດສັມພັນທີ່ໃຫ້
  ລືມສິ້ນເສັຽ ສັນຍາຈາກໃຈ
  ຢ່າເຫັນກັນຈົນວັນຕາຍ ເກີດຊາດໃດໄກຫ່າງກັນ

 3. ນ້ອງ… ເປັນຍິງຫຼາຍໃຈ
  ຝືນຮັກອີກຕໍ່ໄປ ຄົງຕາຍດ້ວຍຄວາມໂສກສັນ
  ສາບຮັກເຮົາ ໄວ້ພຽງເທົ່ານັ້ນ
  ຢ່າຄິດອາລັຍຕໍ່ກັນ ແຕ່ວັນນີ້ໄປ

 4. ຂໍລາ ຫ່າງຈາກຄົນລໍ້ລວງ
  ຕັດຮັກສາບແລ້ວທັງປວງ ຈະຊໍ້າຊວງທົນໄດ້
  ສູນສິ້ນຮັກ ຂ້າຄົງບໍ່ຕາຍ
  ແຕ່ຖ້າຍັງຮັກກັນໄປ ຄົງຊໍ້າໃນຕາຍກ່ອນເອີຍ…
ໂນຕເພງ “ສຽງສັ່ງຄົນຊໍ້າ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ ” ສຽງສັ່ງຄົນຊໍ້າ”

ເພງ “ເຮົາຕ້ອງຮັກກັນໄດ້”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສີລາວົງ ແກ້ວ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ກາຍະສິດ ສຸລິສັກ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ເຮົາຕ້ອງຮັກກັນໄດ້”
 1. ເຖິງເຮົາຈະມີ ຖານະຕ່າງກັນ
  ບໍ່ເຫັນສຳຄັນ ເຣື່ອງຊັ້ນວັນນະສັກສີ
  ຈະເປັນນາງຟ້າ ທິດາເສດຖີ
  ຢ່າງໃດກໍດີ ເຮົາກໍຮັກກັນໄດ້…

 2. ເຖິງເຮົາຈະມີ ສັກສີຕ່າງກັນ
  ບໍ່ເຫັນສຳຄັນ ສອງເຮົາກໍຮັກກັນໄດ້
  ຂໍແຕ່ເຮົານັ້ນ ຮັກໝັ້ນຈິງໃຈ
  ອອກຈາກຫົວໃຈ ອອກຈາກດວງຣຶດີ…

 3. ເຮົາອາດຈະຮັກ ເຮົາຮັກກັນໄດ້
  ເຮົາອາດຈະຮັກ ເຮົາຮັກກັນໄປໄດ້ນານປີ
  ເຮົາອາດຈະຮັກ ເຮົາຮັກກັນໄປຊົ່ວຊີວີ
  ຖ້າຫາກເຮົາມີ ຈິດໃຈນິສັຍກົງກັນ…

 4. ຂໍພຽງແຕ່ເຮົາ ຮັກກັນດ້ວຍໃຈ
  ຈະຢູ່ແຫ່ງໃດ ຫົນໃດກໍບໍ່ສຳຄັນ
  ຈະຢູ່ນະຣົກ ຫຼືບົນສວັນ
  ຄວາມຮັກຜູກພັນ ເຮົາຮັກກັນຈົນຕາຍ…
ໂນຕເພງ “ເຮົາຕ້ອງຮັກກັນໄດ້”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ເຮົາຕ້ອງຮັກກັນໄດ້”

ເພງ “ພຽງນ້ອງຈາກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສ. ແສງສິຣິວັນ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳເຕີມ ຊານຸບານ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ພຽງນ້ອງຈາກ”
 1. ພຽງນ້ອງຈາກລານໍ້າຕາຂ້າຕົກ
  ເຈັບຊໍ້າຣະກຳໃນອົກ ດັ່ງໄຟນະຣົກເຜົາໃຈ
  ເຫັນໜ້າທຸກວັນ ນ້ອງກໍຈາກໄປ
  ສູ່ຖິ່ນແຄວ້ນອັນແສນໄກ ຂ້ານີ້ອາລັຍອາວອນ

 2. ຍິນສຽງອ່ອນຫວານ ນ້ອງນັ້ນເອີ້ນສັ່ງ
  ວ່ານ້ອງຂໍລາໄກຫ່າງ ຂ້າສຸດອ້າງວ້າງເພັຽອ່ອນ
  ນ້ອງຈົ່ງໂຊກດີ ເຖີດໜາງາມງອນ
  ຈາກໄປແລ້ວຢ່າລືມຂ້າກ່ອນ ຈົ່ງສັງວອນວ່າຂ້າຫ່ວງໃຍ

 3.  ໂປຣດຄິດ ເມດຕາຂ້ານີ້ນ້ອຍນຶ່ງ
  ຈົ່ງມອງໃຈຂ້າໃຫ້ຊຶ້ງ ວ່າຫຼົງຄະນຶງພຽງໃດ
  ຄິດຢາກບອກ ວ່າຮັກກໍເກງໃຈ
  ເກັບຄວາມລັບຊ້ອນເອົາໄວ້ ດ້ວຍຂ້າອາຍຂ້າອາຍ

 4. ສິ້ນສຽງສັ່ງລາ ນ້ອງຂ້າກໍຫ່າງ
  ສູ່ທ້ອງນະພາແສນກວ້າງ ຂ້າແລມອງຄ້າງນ້ອຍໃຈ
  ກົ້ມໜ້ານໍ້າຕາ ກໍລິນຕົກໃນ
  ໝົດທາງແລ້ວທີ່ຂ້າຈະໄດ້ ເປີດຫົວໃຈວ່າຮັກແກ້ວຕາ…
ໂນຕເພງ “ພຽງນ້ອງຈາກ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ພຽງນ້ອງຈາກ”

ເພງ “ທາງຮັກທາງຮ້າງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ພົມມະ ພິມມະສອນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ທາງຮັກທາງຮ້າງ”
 1. ຫົນທາງເສັ້ນນັ້ນ ທີ່ເຮົາສັນສ້າງ
  ທຸ່ມເທກຳລັງ ທຸ່ມເທພະລັງເຫື່ອແຮງໃຈ
  ຮ່ວມຈິດສ້າງສັນ ຫວັງເດີນຄຽງຄູ່ກັນໄປ
  ຊົ່ວດິນແລະຟ້າມະລາຍ ຈະຕາຍບົນເສັ້ນທາງນັ້ນ

 2. ໂອ້ທາງສວັນ ທີ່ເຮົາຝັນໃຝ່
  ທີ່ຈະຮ່ວມໃຈ ໄດ້ໄປບົນຈຸດດຽວກັນ
  ເໝືອນມີມານຮ້າຍ ຫຼືໃຜກັ່ນແກ້ງລົງທັນ
  ແຍກເຮົາໃຫ້ພາກໄກກັນ ໃຫ້ໂສກສັນທຸກວັນເສົ້າໝອງ

 3.  ໄດ້ແຕ່ເພີ້ກູ່ ຍອດຊູ້ບໍ່ຮູ້ຢູ່ໃສ
  ຈະຢູ່ຢ່າງໃດ ສຸກສົມໃຈຫຼືຈະເສົ້າໝອງ
  ສຸດຫວງຫ່ວງຫາ ທຸກໆເວລາຮໍ່າຮ້ອງ
  ຮັກເອີຍເຄີຍຄອງ ຕ້ອງຫ່າງກັນເສັຽແລ້ວຫຼືໃດ

 4. ແມ່ນອຸປສັກຮັກ ພາກເຮົາໃຫ້ຫ່າງ
  ໃຫ້ຕ່າງຮັກຮ້າງ ກໍຍັງບໍ່ອາດປ່ຽນໃຈ
  ຂໍພຽງໄດ້ຮັກ ແມ່ນເຮົາຈະພາກກັນໄກ
  ຈະຢູ່ຂອບຟ້າແດນໃດ ໃຫ້ດວງໃຈນັ້ນຈົ່ງໝັ້ນຄົງ…
ໂນຕເພງ “ທາງຮັກທາງຮ້າງ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ທາງຮັກທາງຮ້າງ”