ເພງ “ຫວັ່ນໃຈ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ສົມຟອງ ຊົງມີໄຊ

ວິດີໂອບັນເລງເພງ “ຫວັ່ນໃຈ”

1) ຫວັ່ນຈິດຫວັ່ນໃຈ ຫວັ່ນອ້າຍມີໃໝ່
ນ້ອງເຝົ້າຣະແວງສົງສັຍ ຫວັ່ນດວງໃຈນ້ອງຈະຜິດຫວັງ
ທຸກໆນາທີ ນ້ອງນີ້ເຝົ້າຄອຍຣະວັງ
ເກງອ້າຍຈະຫ່າງຈະຮ້າງ ເກງອ້າຍຈະຊັງແໜງໜ່າຍ…

2) ຄໍ່າຄືນຂຸ່ນຄິດ ຈິດນ້ອງຈຽນປ່ວງ
ທຸກວັນນ້ອງໄດ້ແຕ່ຫວງ ຫ່ວງວ່າອ້າຍນັ້ນຈະຫຼຸດໄປ
ເພາະເຫັນຍິງອື່ນ ເພື່ອນນ້ອງນັ້ນເຂົາສົນໃຈ
ເກງອ້າຍຈະຫວັ່ນຈະໄຫວ ປ່ຽນໃຈໄປເສັຽຈາກນ້ອງ…

• ຢ່າເລີຍ… ຢ່າມີຫຼາຍໃຈ
ຖ້າອ້າຍຈະຮັກຍິງໃໝ່ ໂປຣດຕັດໃຈໄປເສັຽຈາກນ້ອງ
ນ້ອງເອງຍິນດີ ເສັຽສລະທັ້ງນໍ້າຕານອງ
ເຖິງແມ່ນດວງຈິດຈະໝອງ ໝົ່ນໝອງນ້ອງຈະທົນ…

3) ຫາກຍັງຮັກນ້ອງ ຢ່າຄິດມີໃໝ່
ຮັກດຽວຂໍຢ່າທຳລາຍ ຢ່າທຳໃຈເພື່ອນຍິງໝອງໝົ່ນ
ນ້ອງຂໍວິ່ງວອນ ເທບໄທ້ນັ້ນຈົ່ງຊ່ວຍດົນ
ວອນອ້າຍຈົ່ງຢ່າເປັນໂຈນ ທຽວປົ້ນໃຈລູກຜູ່ຍິງ…

ໂນຕເພງ “ຫວັ່ນໃຈ”
ວິດີໂອບັນເລງເພງ “ຫວັ່ນໃຈ”