ເພງ “ລາ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສີລາວົງ ແກ້ວ (1969)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ສີລາວົງ ແກ້ວ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ລາ”

1) ລາ ໆ ໆ ຂໍເອີ້ນສັ່ງລາ ເພື່ອນຮ່ວມສະຖາບັນ
ຂໍລາດ້ວຍໃຈໂສກສັນ ຂໍລາກັບຄືນຖິ່ນຖານ
ຄືນສູ່ບ້ານ ຄືນສູ່ເຮືອນນອນ

2) ລາ ໆ ໆ ຂໍເອີ້ນສັ່ງລາ ເພື່ອນຮັກໄປກ່ອນ
ຂໍລາດ້ວຍໃຈອາວອນ ບໍ່ນານກໍຄົງຫວນຢ້ອນ
ຂໍຈາກຈອນ ລາກ່ອນສະຫາຍ

• ລາ ໆ ໆ ປີໜ້າ ຄ່ອຍພົບກັນໃໝ່
ຈາກກັນກໍພຽງແຕ່ກາຍ ເຖິງເຮົາຈະຢູ່ຫ່າງໄກ
ແຕ່ຫົວໃຈ ຍັງຄິດເຖິງກັນ

3) ລາ ໆ ໆ ຂໍເອີ້ນສັ່ງລາ ເພື່ອນຮ່ວມສະຖາບັນ
ຂໍລາຄຣູບາອາຈານ ຂໍວອນເທວາສວັນ
ຈົ່ງບັນດານ ໃຫ້ທ່ານສຸກເຖີດເອີຍ

ລາ ໆ ໆ ລາ ໆ ໆ …
ລາ ໆ ໆ ລາ ໆ ໆ …

ໂນຕເພງ “ລາ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ລາ”