ເພງ “ດີແລ້ວທີ່ນ້ອງໄປຈາກອ້າຍ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສີລາວົງ ແກ້ວ (1971)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ສີລາວົງ ແກ້ວ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ດີແລ້ວທີ່ນ້ອງໄປຈາກອ້າຍ”
1) ດີແລ້ວ ທີ່ນ້ອງໄປຈາກອ້າຍ
ດີແລ້ວທີ່ນ້ອງມີໃໝ່ຄູ່ຄວງ
ຢ່າຄິດວ່າອ້າຍຈະຂັດຂວາງ
ບໍ່ຫວງບໍ່ຫ່ວງບໍ່ມີເສັຽດາຍ
 
2) ດີແລ້ວ ທີ່ນ້ອງມາແຍກທາງ
ດີແລ້ວທີ່ສອງເຮົາຫ່າງກັນໄກ
ຢ່າຄິດວ່າອ້າຍຈະຫ່ວງໃຍ
ຢ່າຄິດວ່າອ້າຍນີ້ຈະໂສກສັນ
 
• ໂລກນີ້ ບໍ່ມີພຽງນ້ອງເທົ່ານັ້ນ
ສາວນ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນທຸກວັນ
ຢ່າຝັນວ່າອ້າຍນີ້ຈະເສັຽໃຈ
 
3) ດີແລ້ວ ທີ່ນ້ອງມາຕັດຮັກ
ດີແລ້ວທີ່ນ້ອງມາຈາກອ້າຍໄປ
ຢ່າຄິດວ່າອ້າຍຈະຫວັ່ນໄຫວ
ຢ່າຄິດວ່າອ້າຍນີ້ຈະອາວອນ…
 
ໂນຕເພງ “ດີແລ້ວທີ່ນ້ອງໄປຈາກອ້າຍ”
ດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ດີແລ້ວທີ່ນ້ອງໄປຈາກອ້າຍ” ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສີລາວົງ ແກ້ວ (1971) ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ສີລາວົງ ແກ້ວ
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ດີແລ້ວທີ່ນ້ອງໄປຈາກອ້າຍ”