ເພງ “ກິນໃນນອນນອກ” (ສົ່ງເຂີຍ)

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳພູ ທະວີວັນ (~1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳພູ ທະວີວັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ກິນໃນນອນນອກ” (ສົ່ງເຂີຍ)
1) ຢາກຈະກິນທາງນອກ ນອນໃນ
ຫຼືຈະກິນທາງໃນນອນນອກ
ຢ່າໄປທຳເໝືອນຊ່າງແຕກປອກ  
ຈະຫາວ່າບໍ່ບອກເພາະມັນຈະນອກຕຳລາ
 
2) ເອົ້າມາແລ້ວເວີຍ ເຂີຍມາລະວາ
ເອົ້າມາແລ້ວເວີຍເຂີຍມາລະວາ
ຈົ່ງເປີດປະຕູຮັບເອົາໄປເສັຽ (ຊໍ້າ)
ໃຫ້ເປັນຜົວເປັນເມັຽຕາມທີ່ເຮົາສັນຍາ
 
3) ລູກເຮົາມັນຮັກກັນ ເຣື່ອງອັນໃດຂອງມັນໃຜຈະໄປຮູ້ລະ
ລູກເຮົາມັນຮັກກັນເຣື່ອງອັນໃດຂອງມັນໃຜຈະໄປຮູ້ລະ
ມັນຢາກອັນໃດກໍຕ້ອງຫາໃຫ້ມັນ (ຊໍ້າ)
ສ່ວນເຮົາເປັນດອງກັນກໍໄດ້ຢູ່ຕົ້ວ
 
4) ແຕ່ຣະວັງໄວ້ນະເພື່ອນ ລູກເຮົາມັນກໍເໝືອນຂອງມີຣາຄາ
ແຕ່ຣະວັງໄວ້ນະເພື່ອນລູກເຮົາມັນກໍເໝືອນຂອງມີຣາຄາ
ມັນຢາກມີເມັຽກໍເພາະມັນຢາກມີລູກ (ຊໍ້າ)
ເວລາມັນຢາກສນຸກກໍຢ່າໄປກວນມັນນະ…
 
5) ກິນໃນແລ້ວມານອນນອກ ອັນນີ້ເຮົາຂໍບອກວ່າຢ່າໄປທຳເລີຍນະ
ກິນໃນແລ້ວມານອນນອກອັນນີ້ເຮົາຂໍບອກວ່າຢ່າໄປທຳເລີຍນະ
ທຳມະດາລູກເຂີຍຕ້ອງກິນນອກນອນໃນ (ຊໍ້າ)
ຈົ່ງຄິດເຫັນໃຈລູກເຮົາລູກຕົນນະ…
 
ໂນຕເພງ “ກິນໃນນອນນອກ” (ສົ່ງເຂີຍ)
ດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ກິນໃນນອນນອກ” (ສົ່ງເຂີຍ) ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳພູ ທະວີວັນ (~1970) ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຄຳພູ ທະວີວັນ
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ກິນໃນນອນນອກ” (ສົ່ງເຂີຍ)