ເພງ “ແຄ້ນ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ພົມມະ ພິມມະສອນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ແຄ້ນ”

1) ຢາກຄວັກຫົວໃຈ ນ້ອງອອກມາດູ
ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ ວ່າມັນທຳດ້ວຍສິ່ງໃດ
ສີແດງຫຼືເຂັ້ມ ຫຼືເຕັມໄປດ້ວຍເຫຼັກໄຫຼ
ຫຼືທຳດ້ວຍຫິນແນວໃດ ຈຶ່ງໂຫດຮ້າຍໂຫດຮ້າຍເຫຼືອທົນ

2) ຢາກຄວັກຫົວໃຈ ນ້ອງສັບເປັນຕອນ
ສັບເປັນທ່ອນໆ ໃຫ້ແພດພິສູດໃຈຄົນ
ຊ່ວຍສັນນະສູດ ວ່າຍັງມີເລືອດເຈືອປົນ
ຫຼືໃຈນັ້ນດ້ານເຫຼືອທົນ ເລືອດຂອງຄົນນັ້ນສູນໄປສິ້ນ

• ຈຶ່ງຕັດຮັກໄດ້ ຢ່າງເລືອດເຢັນ
ຂ້າຄົນທັງເປັນ ຖືຄວາມຮັກເປັນເກມຫຼິ້ນ
ຮ້າຍຈິງຮ້າຍຈິງ ຮ້າຍຍິ່ງກວ່າໂຈນທະມິນ
ນໍ້າຄຳກິ້ງກອກປອກປີ້ນ ຢາກຕັດລີ້ນນັ້ນໃຫ້ຫຼຸດໄປ

3) ຢາກຄວັກຫົວໃຈ ຍິງໂຫດໃຈຫິນ
ສັບເປັນຊິ້ນໆ ທັງເອົາເຂັມສຽບປັກໃນ
ເອົາຢາດນໍ້າກົດ ຄ່ອຍເທຄ່ອຍຫົດລົງໄປ
ໃຫ້ສາໃຫ້ສົມແກ່ໃຈ ທີ່ທຳລາຍຄວາມຮັກໄດ້ລົງ…

ໂນຕເພງ “ແຄ້ນ”
ວິດີໂອບັນເລງເພງ “ແຄ້ນ”