ເພງ “ຢ່າຫ່ວງ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ໄຊຊະນະ ທານະດາບຸດ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຢ່າຫ່ວງ”

1) ຢ່າຫ່ວງຢ່າຫວງ ອ້າຍເລີຍທູນໃຈ
ອ້າຍຕາຍໄປຈາກ ດວງໃຈແລ້ວນີ້
ຈະມາສົນໃຈ ຫ່ວງໃຍອ້າຍຫຍັງເທວີ
ອ້າຍເລວສິ້ນດີ ນ້ອງເຄີຍປຣະນາມ

2) ຢ່າຫ່ວງຢ່າຫວງ ອ້າຍເລີຍດີກວ່າ
ອ້າຍເລວອ້າຍຊົ່ວ ຢ່າມົວຫຼົງຕາມ
ອາດມີມົນທິນ ເກາະກິນນ້ອງເສັຽຄວາມງາມ
ເສັຽຄຸນນະທັມ ຄວາມງາມແຫ່ງໃຈ

• ເຖິງອ້າຍຈະສຸກ ທຸກຄືນຊື່ນຊົມ
ຫຼືຈະຂື່ນຂົມ ເຈັບຊໍ້າເທົ່າໃດ
ຂໍນ້ອງຢ່າຫ່ວງ ອ້າຍເລີຍຈອມໃຈ
ຈົ່ງປ່ອຍອ້າຍໄປ ເມື່ອໃຈບໍ່ປຣາຖນາ

3) ຢ່າຫ່ວງຢ່າຫວງ ອ້າຍເລີຍນາງແກ້ວ
ຂໍເຮົາຈົ່ງແລ້ວ ດັ່ງເຄີຍແລ້ວມາ
ຫາກຈະຟື້ນຄືນ ອາດຈະສູນເສັຽເວລາ
ອ້າຍມັນໄຮ້ຄ່າ ຂໍຢ່າຫ່ວງໃຍ…

ໂນຕເພງ “ຢ່າຫ່ວງ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຢ່າຫ່ວງ”