ເພງ “ອົກຫັກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສນອງ ອຸ່ນວົງ (1969)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ຈ. ປະຈັກໃຈ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ອົກຫັກ”

1) ໂອ້ຍ… ອົກຫັກ
ຖືກຄົນຮັກ ເຂົາມາລວງລໍ້
ຫົວໃຈຂ້າ ເປັນບ້າເປັນບໍ
ເໝືອນຄົນບໍ່ພໍ ເພາະຜູ່ຍິງເຂົາລວງ

2) ໂອ້ຍ… ອ່ອນຈິດ
ເຝົ້າແຕ່ຄິດ ເມື່ອມາຖືກບ້ວງ
ຫຼົງຄິດວ່າ ຈະບໍ່ຖືກລວງ
ສັນໃດພຸ່ມພວງ ລວງຈົນອົກພັງ

• ນັບຕັ້ງແຕ່ ນີ້ຕໍ່ໄປ
ຈະບໍ່ກ່ຽວຍິງໃດ ບໍ່ສົນໃຈຈັກຄັ້ງ
ຫາກຜູ່ຍິງ ຈະລວງຂ້າໃຫ້ອົກພັງ (ຊໍ້າ)
ຢ່າຫວັງ ຢ່າຫວັງ ບໍ່ເໝືອນດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ

3) ໂອ້ຍ… ອົກຫັກ
ບອກວ່າຮັກ ເປັນຫຍັງລວງຂ້າ
ບໍ່ຮັກແທ້ ຢ່າເອີ່ຍວາຈາ
ຢ່າເປັນໂມຣາ ຂ້າຄົນທັງເປັນ…

ໂນຕເພງ “ອົກຫັກ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ອົກຫັກ”