ເພງ “ຈາກວຽງຈັນ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ປ. ຕຣີຈັນ (1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ປ. ຕຣີຈັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຈາກວຽງຈັນ”

1) ໂອ້ວຽງຈັນເອີຍ ຂ້າຂໍລາໄປ
ຝາກຄວາມອາລັຍ ຣຶທັຍອາວອນ
ຄິດເຖິງແດນດິນ ເຮືອນທີ່ເຄີຍນອນ
ໄດ້ແຕ່ຖອດຖອນ ດວງໃຈ

2) ເພື່ອນທີ່ຮັກ ຂ້າຈັກຂໍລາ
ຈາກໄປໄກຕາ ແລ້ວຍັງອາລັຍ
ຄິດເຖິງວັນຄືນ ທີ່ເຄີຍຊື່ນໃຈ
ເວນກັມອັນໃດ ມາພາກຈາກກັນ

• ຍາມຄືນວັນເພັນ ເຫັນຈັນເຕັມດວງ
ຂ້າຄິດເປັນຫ່ວງ ໃຝ່ຝັນ
ເພື່ອນເອີຍ ຫາກແມ່ນຄິດເຖິງກັນ
ຂໍໃຫ້ມອງດູຈັນ ເຮົາຄົງພົບກັນໃນດວງຈັນທຣາ

3) ຈາກວຽງຈັນ ແລະເພື່ອນທີ່ຮັກ
ຈາກຍອດຮັກ ໄປດ້ວຍນໍ້າຕາ
ອ້າຍຕ້ອງຣະທົມ ໝົ່ນໝອງອຸຣາ
ຈາກກັນໄປໄກຕາ ວັນໜ້າຄົງໄດ້ພົບກັນ…

ໂນຕເພງ “ຈາກວຽງຈັນ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຈາກວຽງຈັນ”