ເພງ “ຖ້າອ້າຍມີປີກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ຄຳຄົມ ເມືອງນະຄອນ (1970)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ບົວ ບັງໃບ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ຖ້າອ້າຍມີປີກ”

1) ຖ້າອ້າຍມີປີກ ບິນໄດ້ຢ່າງນົກ
ຈະໂບກຈະບິນ ໄປຫາແກ້ວຕາໃຫ້ໄດ້
ເຈົ້າຈະຢູ່ໃສ ຈະໃກ້ຈະໄກ
ລຳບາກທຸກຍາກພຽງໃດ ຂໍບິນໄປຢູ່ໃກ້ກັບນ້ອງ

2) ຖ້າອ້າຍນີ້ເກັ່ງ ປານທົສກັນ
ບໍ່ຢ້ານບໍ່ຫວັ່ນ ວ່າໃຜຈະມາຂັດຂ້ອງ
ຫາກມີຜູ່ໃດ ທຳໃຫ້ໝົ່ນໝອງ
ຊຸກຊ້ອນນ້ອງໄວ້ຄອບຄອງ ອ້າຍຕ້ອງແຍ່ງມາຊື່ນຊົມ

• ຖ້າອ້າຍມີຣິດ ຢ່າງເທວະດາ
ຈະເສກຄາຖາ ເມດຕາມະຫານິຍົມ
ຈະເນຣະມິດ ໃຫ້ເຈົ້າແອວກົມ
ມາຢູ່ໃຫ້ເຊີຍໃຫ້ຊົມ ເລືອກຊົມໄດ້ຕາມແຕ່ໃຈ

3) ແຕ່ອ້າຍນີ້ເປັນ ຄົນທັມມະດາ
ຈະບິນຂຶ້ນຟ້າ ດຳດິນບິນບົນບໍ່ໄດ້
ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງຫາ ຍອດຊູ້ຢູ່ໃສ
ທຸກມື້ຣະທົມຕຣົມໃຈ ເມື່ອໃດຈະໄດ້ຊື່ນຊົມ…

ໂນຕເພງ “ຖ້າອ້າຍມີປີກ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ຖ້າອ້າຍມີປີກ”