ເພງ “ເສັຽດາຍຮັກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ປ. ຕຣີຈັນ (1965)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ປ. ຕຣີຈັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ເສັຽດາຍຮັກ”

1) ເສັຽດາຍຮັກເອີຍ ຮັກເຄີຍຊື່ນຊູ
ນ້ອງເອງກໍຮູ້ ຍອດຊູ້ດວງໃຈ
ສອງເຮົາເຄີຍ ສັນຍາກັນໄວ້
ຈະບໍ່ພາກຫ່າງໄກ ຫົວໃຈມອບໄວ້ຕໍ່ກັນ

2) ເສັຽດາຍນໍ້າຄຳ ຮັກທຳຊໍ້າໃຈ
ນ້ອງມີຮັກໃໝ່ ຈິດໃຈແປຜັນ
ອ້າຍຕ້ອງເສົ້າ ຢູ່ທຸກຄືນວັນ
ເມື່ອມາພາກຈາກກັນ ຮັກນັ້ນປ່ຽນໄປແລ້ວເອີຍ

• ນ້ອງນາງ ຊ່າງໃຈຮ້າຍ
ມາລືມໄດ້ ນໍ້າໃຈເຈົ້ານີ້ເອີຍ
ຄວາມຫວານຄວາມຊື່ນ ບໍ່ເຫຼືອເລີຍ
ນ້ອງເອີຍລືມໄດ້ ເພາະມີຊາຍໃໝ່ເຊີຍຊົມ

3) ເສັຽດາຍຮັກເຮົາ ທີ່ເຝົ້າລໍຄອຍ
ເພາະບຸນອ້າຍນ້ອຍ ຮັກຈຶ່ງຂາດລອຍຕາມລົມ
ຫົວໃຈອ້າຍ ມີແຕ່ຂື່ນຂົມ
ສຸດຣະທົມໃຝ່ຫາ ຄິດມາເສັຽດາຍຮັກເອີຍ…

111-ໂນຕເພງ “ເສັຽດາຍຮັກ”
ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ເສັຽດາຍຮັກ”