ເພງ “ທີ່ຮັກອ້າຍຢູ່ໃສ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ (19??)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ມະລີຈັນສຸກ ເທບສຸວັນ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ທີ່ຮັກອ້າຍຢູ່ໃສ”

1) ອ້າຍຢູ່ຫົນໃດ ສຸດທີ່ຮັກ
ທີ່ຮັກ ນ້ອງວ້າເວ່ໃຈ
ເຄີຍຮັກເຄີຍພະນໍ ຢອກລໍ້ກັນຊື່ນໃຈ
ບັດນີ້ອ້າຍຢູ່ໃສ ຢູ່ໃສຈຶ່ງບໍ່ມາ

2) ອ້າຍລືມນໍ້າຄຳ ວ່າຮັກແລ້ວ
ລືມໝົດແລ້ວ ຫຼືຖ້ອຍສັດຈາ
ເຄີຍລັ່ນໄວ້ກັບໃຜ ຈະຮັກຈົນຊົ່ວຟ້າ
ລືມແລ້ວຫຼືສັນຍາ ສັນຍາວ່າຈະຮັກດຽວ

• ເສັຍແຮງນ້ອງ ຫຼົງເຊື່ອຄຳ
ຈຶ່ງເຈັບຈຶ່ງຊໍ້າ ໃຈຜູ່ດຽວ
ຫົວໃຈແຫ່ງນ້ອງ ຕ້ອງເປົ່າປ່ຽວ
ຣະທົມທຸກຕຣົມຄົນດຽວ ບໍ່ມີໃຜເຊັດນໍ້າຕາ

3) ອ້າຍຢູ່ຫົນໃດ ສຸດທີ່ຮັກ
ທີ່ຮັກ ນ້ອງຮ້ອງຮຽກຫາ
ຟັງແລ້ວຈົ່ງຮັບຮູ້ ວ່ານ້ອງເສົ້າໂສກາ
ສຸດແສນທໍຣະມາ ເທົ່າໃດເທົ່າໃດອ້າຍເອີຍ…

ໂນຕເພງ “ທີ່ຮັກອ້າຍຢູ່ໃສ”
ວິດີໂອບັນເລງເພງ “ທີ່ຮັກອ້າຍຢູ່ໃສ”
ກັບໄປດ້ານເທິງ