ເພງ “ໜາວໝອກ”

ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ : ສນອງ ອຸ່ນວົງ & ສ. ບົວລະພັນ (1968)
ນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ກ. ວິເສດ

ວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ໜາວໝອກ”

1) ໜາວໝອກເມືອງເໜືອ ເພື່ອສາວເມືອງໃຕ້
ວັງວຽງສຳຣານເລີງໃຈ ໜາວໃນຊື່ນໄປທຸກແຫ່ງ
ມີສາຍນໍ້າຊອງ ໄຫຼລ່ອງຜ່ານເນີນຫິນແກ່ງ
ໜາວໝອກຊ່າງມາຮ້າຍແຮງ ແຂງໃຈຂາດຄູ່ແອບອິງ

2) ໜາວໝອກປານໃດ ອ້າຍຍັງຄິດວ່າ
ເປັນແດນສຸກສົມອຸຣາ ພະນາແຫ່ງນັ້ນງາມຍິ່ງ
ນົກນ້ອຍງອຍຄຽງ ສົ່ງສຽງອອດອ້ອນສຸກຈິງ
ໜາວໝອກຂາດຄົນແອບອິງ ຂາດຍິງຍິ່ງໜາວຣະທົມ

• ພາບພຶກສາ ມາລາຫຼາກສີ
ເໝືອນແດນສຸຂາວະດີ ຊ່າງງາມເຫຼືອທີ່ຊວນຊົມ
ຊວນໃຈຂ້າ ຝັນຫາໃຝ່ໃຈນິຍົມ
ທັມມະຊາດງາມສົມ ສຸດແສນຊື່ນຊົມປານແດນສວັນ

3) ໜາວໝອກອ້າຍທົນ ບົນເຂົາຢູ່ເຈີ້ຍ
ອາສັຍຖິ່ນພັກຊິດເຊີຍ ບໍ່ເຄີຍຫວັ່ນໄຫວໜາວນັ້ນ
ເພາະຂ້າຍັງມີ ພາຣະໜ້າທີ່ສຳຄັນ
ໜາວໝອກຫຼືຈະມາກັ້ນ ຊີວິດທະຫານຕ້ອງທົນ…

ວິດີໂອໂນຕບັນເລງເພງ “ໜາວໝອກ”